28. aug 2019 Mental Helse

Nytt samvalgsverktøy for psykose

Norges første samvalgsverktøy for psykose er nå publisert på helsenorge.no.

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Det gir oversikt over behandlingsmuligheter, slik at pasienter kan gjøre informerte valg om egen behandling.

Samvalgsverktøyet for psykose er en nettside med kvalitetssikret og pasientrettet informasjon om hvilke behandlinger som finnes, hva disse innebærer, og hvilke fordeler og ulemper de har.

– Dette kan gjøre det lettere for personer med psykose å diskutere behandlingsvalg med legen eller psykologen sin slik at de finner den løsningen som passer best for dem, sier prosjektleder Leif Arvid Øvernes i Helse Bergen.

Samvalgsverktøyet er utviklet av fagfolk i tråd med nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for psykose. Informasjonen presenteres både med tekst og gjennom korte videosnutter med fagfolk og brukere. Brukertesting viser at pasientene opplever verktøyet lett forståelig, nyttig og relevant, og at de ville anbefalt det til andre.

Brukermedvirkning i praksis
Samvalg er en prosess hvor behandler og pasient sammen kommer fram til en behandling som er i tråd med pasientens verdier og preferanser.

For at pasienter skal kunne delta aktivt i valg av behandling, trenger de god og forståelig informasjon om hvilke muligheter som finnes. Samvalgsverktøyet for psykose kan brukes ved planlegging av nye behandlingsforløp, eller ved endringer av behandlingsplanen.

– Vi ser et tydelig behov for å systematisere brukermedvirkning i psykosebehandling. Dette gjelder hvilken informasjon vi gir, men også at vi må etterspørre pasientens opplevelse av, og ønsker for videre behandling, sier Øvernes.

Ikke bare medisiner
I 2015 ba helseminister Bent Høie samtlige helseregioner om å opprette medikamentfrie tilbud for behandling av psykose.

– Mange pasienter innen psykisk helsevern ønsker ikke behandling med medisiner. Det må vi lytte til og ta på alvor, sa Høie som en del av sin begrunnelse.

Samvalgsverktøyet får fram at det finnes både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingstiltak, også for denne pasientgruppen.

Fakta

  • Samvalgsverktøyet er tilgjengelig på helsenorge.no/samvalg/verktoy/psykose
  • Forskning viser at pasienter som bruker samvalgsverktøy får mer kunnskap om behandlingsalternativene, føler seg mer informerte og får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier (FHI)
  • Samvalgsverktøy kan muligens redusere bruk av tvangsbehandling for psykose
  • Fra 2019 er samvalg tatt inn i læreplanen for de fleste helseutdanninger
  • Alle samvalgsverktøy ligger på helsenorge.no/samvalg
  • Helse og omsorgsdepartementet ønsker at det skal produseres flere samvalgsverktøy
  • Verktøyet er utviklet av Helse Bergen og Samvalgssenteret ved UNN, og finansiert av Helse Vest og Helse Nord
  • Forskningsgrunnlaget i samvalgsverktøyet er innhentet av Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet (Pasient- og brukerrettighetsloven § 3). En viktig del av brukermedvirkning er retten til å gjøre informerte valg om egen behandling

Flere saker fra Mental Helse