31. aug 2021 Mental Helse

Nytt verktøy lansert: Brukermedvirkning når tjenester utformes

Mental Helse jobber med brukermedvirkning som en av de viktigste sakene våre. Nå er et nytt verktøy klart: temasider utviklet av NAPHA og Mental Helse i tett samarbeid.

Arm i arm med logo

Landsleder Jill Arild er krystallklar på at dette verktøyet vil gi både brukermedvirkere og tjenesteyterne et godt utgangspunkt for hvordan man kan involvere brukerne av tjenestene best mulig.
- Dette er et etterlengtet verktøy og jeg håper mange, spesielt kommunene vil se verdien av å ta dette i bruk, sier landslederen.

Brukermedvirkning må få reell betydning

For at brukermedvirkning skal ha reell betydning, forutsetter det at tjenestens utøver har kunnskap om og har forstått og erkjent at brukererfaringer vil bidra til bedre tjenester.
- Det krever at kunnskap om brukermedvirkning både blir bygd opp som et vedvarende opplæringstilbud i tjenestene, og at Mental Helse gjennomfører en god og systematisk opplæring av brukerrepresentanter, understreker Jill Arild. Det er selvsagt vårt ansvar – som en stor organisasjon – å sørge for gode brukermedvirkere.

- Jeg tror at vi gjennom å bli bedre brukermedvirkere kan vi bidra til at samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten blir styrket og utviklet. Det er en mangel i dag, avslutter Jill Arild.

Temasidene finner du her.

Flere saker fra Mental Helse