29. mar 2011 Mental Helse

Ønsker samarbeid

- Rapporten er alvorlig, og vi har en stor jobb foran oss. Vi trenger innspill fra brukerne for å bli bedre, sier kommunikasjonssjef Margareth Langebro i Helse Fonna.

Margareth langebro size large

Kort tid etter at granskningsrapporten ble offentliggjort i desember tok ledelsen initiativ til et møte med Mental Helse.

-Det er et reelt ønske fra vår side å få til bedre samarbeid og dialog med brukerne. Derfor inviterte vi Mental Helse til et møte, sier Langebro.

Det har vært et bratt år for Helse Fonna. I vår kom Helsetilsynet med en tilsynsrapport, der Klinikk for psykisk helsevern fikk krass kritikk. Det ble nevnt både lovbrudd, langvarig feilbehandling, alvorlig faglig svikt og en mulig rotfestet ukultur. Videre fikk Price Waterhouse Cooper (PWC) i oppdrag å granske helseforetaket. I desember ble rapporten offentliggjort.

Det er ille at det må skje en skandale før de begynner å lytte til oss. Men det er positivt at de nå tar tak i problemene og viser vilje til samarbeid. Vi har kjempet lenge for å få reell bruker og pårørendemedvirkning, sier leder i Mental Helse Sør Vest, Gurid Øygard.

Møtet ble holdt rett før jul. Lokallagslederne i Karmøy, Tysvær og Haugesund, og leder i brukerrådet ved Haugaland og Karmøy distriktspsykiatriske senter (DPS) var alle invitert. Fra Helse Fonna var i tillegg til Langebro, administrerende direktør Kari Ugland, fungerende klinikkdirektør Ingerid Paulsen og samhandlingssjef Knut Arne Askeland til stede.

-Jeg synes det var et positivt møte. Nå har jeg forhåpninger om at det vil skje en endring, sier Øygard.

Handlingsplan for bedre behandling

- På dps-nivå har jeg allerede merket at vi blir tatt på alvor. Det jobbes aktiv med forbedringer på en rekke områder. Helseforetakets rykte må bedres og tilliten til Klinikk for psykisk helsevern må gjenopprettes. For å lykkes med det må vi dra lasset sammen, sier leder i brukerrådet ved Haugaland og Karmøy DPS, Bengt Sundfør.

Positiv: Gurid Øygard i Mental Helse Sør Vest er positiv til at Helse Fonna nå tar tak i problemene og viser vilje til samarbeid. (Arkivfoto: Guro Waksvik)

- Det er i høyeste grad i vår interesse. Uten tiltro til hjelpeapparatet kan vi ikke anbefale folk å søke hjelp, sier Øygard.

Helse Fonna har nå laget en handlingsplan for å sikre pasientene bedre behandling. Et av tiltakene er en lyttetelefon der pasienter og pårørende kan henvende seg. Pasienter og pårørende skal i økende grad bli sett og hørt, og kommunikasjon og samhandling skal bli bedre.

-Det pussige er at vi har påpekt akkurat disse punktene for flere år siden, i et samhandlingsprosjekt vi gjorde med midler fra opptrappingsplanen, forteller leder i Mental Helse Karmøy, Kirsten Østrem.

På møtet spurte hun de tilstedeværende om hadde lest prosjektrapporten, som lenge har vært tilgjengelig.

- Da ble det veldig stille. Men jeg tror de tar tak i dette nå. Det er veldig positivt at de endelig tar oss med. Men det er skammelig og trist at det har tatt så lang tid. De har fått så mange signaler at det burde ha ringt noen bjeller, fastslår Østrem.

Neste møte er berammet i slutten av måneden. Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri er også invitert til å delta.

Flere saker fra Mental Helse