28. aug 2018 Mental Helse

Overmedisinerte eldre

Norge blir gang på gang kåret til verdens beste land å bo i, men gjelder det også for de eldste av oss? Mental Helse tok debatten under Arendalsuka. 

Fullsizeoutput e2b size large
OPPRØRT: Pernille Brusgaard, sykehjemsoverlege ved Bekkelagshjemmet i Oslo, er opprørt over medisinforbruket i eldreomsorgen.

TEKST OG FOTO: Magnus Kristiansen

Flere rapporter viser at mange eldre på sykehjem er overmedisinert, og at ensomheten er stor blant mange av dem. Regjeringen la nylig fram stortingsmeldingen, Leve hele livet, om kvalitet i eldreomsorgen, men inneholder den kun fine ord, eller vil det bli mer aktivitet og fellesskap, bedre mat, helsehjelp og sammenheng i tjenestene for de eldre?

Opprørt

Det første innlegget hadde sykehjemsoverlege Pernille Brusgaard ved Bekkelagshjemmet i Oslo. Hun var opprørt over medisinforbruket i eldreomsorgen.

- Vi overmedisinerer de gamle. Det er alvorlig. Vi har fått inn pasienter som i snitt brukte 12 forskjellige medisiner daglig. Det verste tilfellet var en pasient som sto på 20 medisiner daglig. Eldre blir sendt rundt i systemet, og for hver instans de besøker, blir det lagt til en ny medisin. Det er medisiner mot angst, søvnløshet, forvirring og diffuse smertetilstander. Ingen har oversikt, og ingen tar ansvar for en medisinsk helhetsvurdering.

Brusgaard påpekte at eldre mennesker oftere får bivirkninger av medisiner, og bivirkningene fører til at de får enda flere medisiner; medisiner mot bivirkningene.

- Derfor er det viktig å redusere medisinbruken, rett og slett for å få en oversikt over hva som egentlig feiler pasientene.

Ved Bekkelagshjemmet går de igjennom pasientenes medisiner når de ankommer. Brusgaard fortalte at mange pasienter kvikner til, de blir mer våkne og de får større appetitt når medisininntaket går ned.

Hun mente at eldremedisinering må inn i medisinstudiet.
- Eldre pasienter, enten de bor på sykehjem eller de bor hjemme, trenger mer omsorg og mindre piller, fastslo hun.

Debatt

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) understreket i debatten som fulgte at dette er et alvorlig helseproblem som vi påfører de eldre.

- Mange eldre er autoritetstro, og gjør det legene anbefaler. Mange leger vet altfor lite om alminnelige bivirkninger av det vi også kaller terapeutiske doser.

Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) ville ansvarliggjøre legene.

- Det skal være en legemiddelgjennomgang når pasienten kommer på sykehjem. Og hvor ofte tar fastlegen ansvar og går igjennom medisinlista, spurte hun.

Ministeren vil ha dette inn i legeutdanningen.
- Vi må ta nye grep, få nye holdninger.

Egne sykehjemsleger

Byråd for helse og omsorg i Bergen, Rebekka Ljosland (KrF), fortalte om arbeidet som er gjort i Bergen.

- Vi har greid å gjøre en forbedring i Bergen. Vi har egne sykehjemsleger som jobber med pasientene. De er innom hver dag, de kjenner pasientene, og vurderer hva pasientene faktisk trenger. I omsorgsboligene skal vi begynne med egne leger. Vi ser at det fungerer dårlig at det er fastlegene som skal følge opp pasientene.

Ljosland vil ha mye mer av ikke-medikament behandling.

- Vi har ansatt aktivitets- og frivillighetsledere ved alle sykehjemmene. Det skal skje noe hver eneste dag. Å få gjøre noe meningsfullt i hverdagen er viktig. Vi har også ansatt psykologer på sykehjem. Vi trenger mer ikke-medikament behandling, vi må behandle årsakene til at de eldre har det vondt.

Byråd for frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (AP), poengterte at et flertall av eldre ikke bor på sykehjem.

- Politikerne er enige om at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger. Vi har vært opptatt av tillitsreform i hjemmetjenesten i Oslo, at sykepleiere og omsorgsarbeidere, de som møter de eldre hver dag, kan si ifra om hvordan de eldre har det. Jeg tror vi medisinerer mye på depresjon og angst, som egentlig er ensomhet.

Hun mente at ansvaret ikke skulle legges på fastlegene.
- Vi må gjøre noe både med den fysiske og den mentale folkehelsa. Der kommer frivilligheten inn.

Frivilligheten

- Reformen Leve hele livet er til behandling i stortinget. Vi har reist rundt i landet og samlet gode idèer, hvor aktivitet og fellesskap er ett punkt. Her kommer frivilligheten inn, konstaterte eldreministeren.

Hun mente de frivillige kunne bidra bredt og avlaste ansatte i kommunen. Eksempelvis kunne de handle inn varer, re opp senger samt hente eldre mennesker hjemme og ta dem med ut på restaurant.
- Vi skal hjelpe kommunene til å lage hele livet-pakker, detter må de søke fylkesmannen om midler.

En hån

- Dette føles nesten som en hån, sa Rebekka Ljosland.
- Vi har store viktige reformer det nesten ikke følger penger med. På side 175 i Leve hele livet står det en halv side om økonomiske konsekvenser. Det føles latterlig å sitte i kommunene og skulle gjøre så store løft på eldrefeltet, når det ikke kommer mer penger. Vi vil jobbe hver eneste dag for å gi enda bedre tjenester til de eldre i våre kommuner, men skal vi gi flere tjenester, ansette flere og gjøre et løft, er det langt underfinansiert fra statens side når det gjelder overføringene til kommunene.

Vil bidra

- Frivillighetsorganisasjonene er ekstremt opptatt av at de ikke skal overta oppgaver som har vært det offentliges oppgaver fram til nå, fastslo Rina Mariann Hansen som svar på eldreministerens innlegg om de frivillige.

- Det kan ikke være løsningen på eldrekrisa. De frivillige er opptatt av å bidra, av å gi noe. Vi må slutte å tenke på eldre som mottakere av frivillighet. Eldre mennesker er en vanvittig ressurs som kan bidra, men det krever finansiering av de frivillige organisasjonene. Aurora Eck Nielsen, fra Nasjonalforeningen for folkehelsen sa at de er vant til å være innovative.

- Frivilligheten har en egenverdi. Vi tilfører noe til eldreomsorgen som ingen andre kan.
- Vil vi at frivilligheten skal fungere, må vi sikre en finansiering i bunnen. Og vi må sikre og finansiere omsorgen i kommunene, konkluderte Karin Andersen.

Arrangementet var et samarbeid mellom ExtraStiftelsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Mental Helse.

Flere saker fra Mental Helse