18. jan 2018 Mental Helse

Politisk Verksted søker medarbeider

Politisk Verksted har som hovedsatsing å gjøre konsekvensene av New Public Management synlige.

Fullsizeoutput c04 size large

Politisk Verksted (PV) i Mental Helse har gjort et solid arbeid med å fastsette retningen for PVs arbeid og med å avklare rammene for sin aktivitet inn mot Sentralstyret og AU.

Politisk Verksted skal være et forum i MH som utfører oppgaver som ikke allerede er ivaretatt i andre ledd i organisasjonen. Verkstedet skal altså ikke overta eller gripe inn i oppgaver som organisasjonen allerede arbeider med i andre ledd. Verkstedet skal derimot være et supplement for å styrke MHs politiske grunnlag. Det skal fokusere på mer omfattende samfunnspolitiske utfordringer som skaper vansker eller hindrer et godt helsearbeid i vid forstand for tjenestemottakere innen psykisk helse og rus. For å oppnå dette, kreves det evne til å analysere sammenhenger mellom årsak og virkning. Det krever mye energi med minimale resultater å arbeide for å rette på svikt uten å synliggjøre årsakene/de politiske beslutningene som skaper problemene.

Politisk Verksted har som hovedsatsing å gjøre konsekvensene av New Public Management synlige. Synliggjøring er en forutsetning for å skape reaksjoner som gir mulighet for endring. Verkstedet har møter ca. en gang pr. måned unntatt juli og august. De fleste møtene er lagt til Mental Helses lokaler i Storgata 38 i Oslo.

Til dette arbeidet har vi behov for å supplere Politisk Verksted med en ekstra frivillig medarbeider.

Vi trenger en medarbeider som:

  • er tillitsvalgt i Mental Helse
  • er arbeidsvillig og som deltar stabilt på møtene i PV
  • har stort engasjement for å skape endring der det er åpenbare svikt i hjelpetjenestene
  • har god evne til samarbeid og til å arbeide i lag, men som også kan arbeide selvstendig
  • har alminnelig god innsikt i norsk samfunnsliv og gjerne god kjennskap til hele eller deler av tjenesteapparatet innen helse, omsorg og rehabilitering.

 

Søknad med en enkel og relevant CV sendes innen 1. mars til leif.stromdal@mentalhelse.no 

Aktuelle søkere må være innstilt på å møte til intervju.

Mvh

Leif G. Strømdal, leder ved Politisk Verksted

Flere saker fra Mental Helse