11. mar 2022 Mental Helse

Prisutdeling 2022

Hvert år deler Mental Helse ut tre priser til personer og lokallag som har utmerket seg spesielt. Men i år delte organisasjonen ut 6 priser for de to siste årene, fordi det ikke ble en utdeling i fjor. Dette er vinnerne fra 2020 og 2021.

Stjerner

Årets møteplass 2020

Mental Helses pris for årets møteplass 2020 gikk til Mental Helse Sunndal, et lag som virkelig har økt både aktiviteten, antall medlemmer og synlighet. Etter en periode med mindre aktivitet, har lokallaget fått nye krefter som tilbyr åpen kafé to dager i uken. De arrangerer rusleturer, turer rundt i fylket, musikalopplevelser, sommerfest og julebord.

Lokallaget har et godt samarbeid med kommunen. Det har en godt oppdatert hjemmeside med bilder som synliggjør aktiviteten. Lokalt har laget en høy stjerne, og dermed får de også mange gode bidragsytere økonomisk, slik som kommunen, Fagforbundet lokalt og Sparebank1.

Mental Helse Sunndal vant prisen for Årets møteplass 2020.
Mental Helse Sunndal vant prisen for Årets møteplass 2020. Laget ble representert ved leder Sissel Vaagland (t.v.) og Terje Gravem Storholt.

Årets arrangement 2020

Årets arrangement 2020 var det første av sitt slag i kommunen, og det fikk mye medieomtale. Mental Helses lokallag i kommunen ble startet tidligere samme år som arrangementet fant sted. På få uker klarte vårt nye lokallag å få organisert en parade hvor ordfører og celebriteter deltok. Fra scenen flyttet flere av styrets medlemmer egne grenser, og utfordret seg selv med å holde appeller og taler. Årets arrangement 2020 er av svært stor betydning, både menneskelig og samfunnspolitisk. Det bygger opp under et samfunn med mangfold og inkludering. Det forebygger ensomhet, bryter tabuer og fremmer åpenhet. Årets arrangement 2020 ble gjennomført 71 grader nord, og var Norges og kanskje verdens nordligste Pride. Honningsvåg ble denne dagen og kvelden pyntet i regnbuens farger. Prisen for årets arrangement 2020 gikk til Mental Helse Nordkapp og deres PRIDE.

Prisen for årets arrangement 2020 gikk til Mental Helse Nordkapp og deres PRIDE-arrangement.
Prisen for årets arrangement 2020 gikk til Mental Helse Nordkapp og deres PRIDE-arrangement. Mari Iren Pedersen Johansen (t.v.) og Fred Magne Johansen tok i mot prisen.

Årets ildsjel 2020

Årets ildsjel har brukt sin historie på en veldig konstruktiv måte. Åpenhet og ærlighet har vist vei for mange som ikke trodde det var mulig å komme seg videre i livet. Vedkommende er en svært aktiv, positiv og inspirerende person. Om prisvinneren sies det blant annet: Han er et forbilde for andre, en person full av iver, begeistring og drivkraft. Vi i Mental Helse-familien har blitt kjent med et fantastisk flott menneske. Til tross for at han tidligere har levd et hardt liv med store utfordringer, har årets ildsjel på kort tid klart å etablere et lokallag i hjemkommunen sin. Laget ble etablert i februar 2020, og snart var lokaler til en møteplass ordnet og før midnattssolen var kommet for sommeren var både ordfører og kommune involvert. Møteplassen er i dag meget godt besøkt og aktivitetene er mange. For å si det med prisvinnerens egen ord:
“Å leve og bo i ensomhet kan ødelegge et menneske. Det er dette som er viktig at vi er med og forebygger.”
Årets ildsjel 2020 er leder av Mental Helse Bø (i Vesterålen); Svein Inge Lundli

Svein Inge Lundli, leder av Mental Helse Bø i Vesterålen.
Stolt prisvinner av Årets ildsjel 2020, Svein Inge Lundli fra Mental Helse Bø i Vesterålen.

Årets møteplass 2021

«Her får vi en sterk følelse av å bli møtt med verdighet og tilhørighet. Dette er en plass hvor vi alle kan samles for å oppleve sosialt samvær». Forslagsstiller sier videre;
«Møteplassen er en plass hvor jeg føler meg trygg, kan snakke om ting og få en forståelse for mine utfordringer, og som jeg ikke prater om på andre plasser».

Sentralstyret vil spesielt løfte lokallagets innsats for å øke brukernes kunnskap og evne til å dele denne videre med andre som har interesse for psykisk helse. Mange av brukerne uttrykker at det frivillige arbeidet som utføres på møteplassen gir en verdiskaping både for den enkelte, organisasjonen vår og i lokalsamfunnet.

Mental Helse Sykkylven fikk prisen for årets møteplass 2021.

Årets møteplass 2021 ble Mental Helse Sykkylven.
Årets møteplass 2021 ble Mental Helse Sykkylven. Her representert ved (f.v.) styremedlem Irene Sundholm, nestleder Tone Lillian Christiansen og kasserer Stig Ålgårdstad.

Årets Arrangement 2021

Dette lokallaget er et varmt, raust og inkluderende lag som virkelig stiller opp når folk trenger det. Det er et lag som virkelig har blitt lagt merke til, ikke bare av medlemmene, men også av lokalsamfunnet og nasjonale medier. Laget har vist hvor viktig Mental Helse og våre lokallag og møteplasser er, og hvor samlende aktiviteten kan være. Selv under svært tragiske omstendigheter viste lokallaget handlekraft og åpnet sine dører for dem som trengte det. I tillegg til medlemmene våre var det et helt lokalsamfunn som hadde behov for et sted å samles, noen å snakke med og føle seg trygge. Lokallaget stod klart med åpne armer. Dette viser virkelig verdien av både frivilligheten og Mental Helse som organisasjon.
Årets arrangement 2021 gikk til Mental Helse Kongsberg og deres respons under den tragiske hendelsen som fant sted i Kongsberg i oktober 2021.

Lokallagsleder Turid Gundersen i Mental Helse Kongsberg.
Vinner av prisen Årets arrangement i 2021 ble Mental Helse Kongsberg. Her representert ved lokallagsleder Turid Gundersen.

Årets ildsjel 2021

Årets ildsjel går til en person med lang fartstid i organisasjonen, og han har vært engasjert i både lokallag og i fylkeslag. Han er i dag leder av sitt lokallag, og blir av sine styremedlemmer beskrevet som full av initiativ, lydhør og inkluderende. For å sitere en av dem: «Han gjør rett og slett en fantastisk jobb».
For å nevne noe av det flotte han gjør:
• Han samarbeider godt med resten av styret.
• Han er god på å informere og involvere medlemmene i hva som skjer av aktiviteter.
• Han engasjerer seg i alt fra kjøring og vaffelsteking til å skaffe penger til lokallaget. Han stiller opp for dem som trenger noen å snakke med.
• Han arrangerer julebord, båtturer, bussturer og bingo, og han inviterer gjerne andre lokallag til arrangementene.
• Han er god til å inkludere, og får alle til å føle seg velkommen.
Alt i alt er han en ildsjel av beste sort.

Prisen for årets ildsjel 2021 gikk til Bjarne Mostaul fra Mental Helse Bamble.

Bjarne Mostaul, Mental Helse Bamble
Bjarne Mostaul fra Mental Helse Bamble holdt en rørende takketale da han mottok prisen som Årets ildsjel 2021.

Flere saker fra Mental Helse