6. okt 2022 Mental Helse

Psykisk helse: Ett steg i riktig retning, men langt ifra i mål

Regjeringen bevilger 300 millioner kroner til tiltak innen psykisk helse i statsbudsjettet for 2023. Dette er en virkelighetsoppfatning som ikke stemmer overens med de faktiske behovene.

Haakon steen nestleder mental helse foto kristin bergersen
Haakon Steen, nestleder i Mental Helse. Foto: Kristin Bergersen / Mental Helse

- Bevilgningene kommer ikke et sekund for tidlig. Blant annet er det positivt at det gis midler til skolehelsetjenesten og til døgnbehandling innen psykisk helse. Men det utgjør bare en dråpe i havet i møte med det enorme etterslepet innen psykiske helse, sier Haakon Steen, nestleder i Mental Helse.

Tilstanden for barn og unges psykiske helse er nå verre enn noen gang.

- Det er ikke lenger noen helseforetak som innfrir tidsfristen på ventetid. Og vi risikerer at mange faller utenfor dersom de ikke får hjelp, sier Steen.

At mange har hatt det vanskelig over tid er noe vi har merket på våre svartjenester. Bare i fjor hadde Mental Helse over 350.000 henvendelser, som er ny rekord for hvor mange som trenger å snakke med oss.

Frykter kutt i livsviktige tilbud

I året Mental Helses hjelpetelefon fyller 30 år mister vi øremerkede midler i statsbudsjettet og blir overført til en tilskuddsordning. Dette bidrar til usikkerhet for våre 400.000 brukere.

- Hjelpetelefonen har over 80 ansatte med stor faglig tyngde og kompetanse. Det er svært utfordrende å skulle skalere tilbudet opp og ned utfra en tilskuddsordning, uten at det går utover både ansatte og brukere, sier Steen, og fortsetter:

- Vi står allerede i fare for å måtte redusere våre tilbud og åpningstider, som kan være kritisk for noen med selvmordstanker. Våre veiledere forhindrer at liv går tapt hver dag og vi er avhengige av å være tilgjengelige hele døgnet, både på telefon og chat.

YAM og Venn1 ikke prioritert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i sin tale vekt på at barn og unges psykiske helse skal være i fokus, og at skal satses på digitale og oppsøkende tilbud.

- Dette er vi veldig glade for, men det samsvarer ikke med hva vi ser i statsbudsjettet, peker Steen på.

Under regjeringens tilskuddsordning ligger også de selvmordsforebyggende tiltakene, YAM og Venn1, men uten ekstra tilskudd. Derimot får Vivat, som gir selvmordsforebyggende undervisning til yrkesarbeidere, ekstra støtte.

- Det er positivt at Vivat får støtte, men vi trenger gode forebyggende tiltak også i skolen. Derfor er vi veldig skuffet over at ikke YAM, Venn1 og elevene blir prioritert i denne omgang. Det å gi elevene en verktøykasse tidlig i livet er enormt viktig for å forebygge psykisk uhelse, sier Steen.

Statsbudsjettet øker forventningene til opptrappingsplanen på psykisk helse, som ventes i 2023.

- Med et løft både på fastlegeordningen og for barn og unge gjennom ungdomsløftet, er håpet av vi nå endelig går i riktig retning, avslutter Steen.

Flere saker fra Mental Helse