17. feb 2020 Mental Helse

Recovery-rap i Bærum kommune

Musikkprosjektet hadde oppstart i fjor og er sansynligvis Norges første og eneste “Rap Clinic”.

Katrina beachy gt1bphiypeg unsplash
Photo by Katrina Beachy on Unsplash.

I følge Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi og utviklingsenheten, i Bærum kommune er “Rap Clinic” et unikt musikkprosjekt for og av mennesker med psykiske- og ruslidelser.

Musikkterapi
Hos “Rap Clinic” bruker man musikk som kunnskapsbasert praksis mot tilfriskning for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Prosjektet er fundamentert i forskningsbasert kunnskap om bruk av musikk som behandling mot rus- og psykoselidelser.

To av hver
På “Rap Clinic” arbeider to erfaringseksperter med erfaringsbasert kunnskap fra psykisk uhelse/rus med musikk som veien mot bedring. To kommunale ansatte bruker sin helsefaglige bakgrunn til å legge til rette for at prosjektet er tuftet på recoveryorientert erfaringspraksis og brukermedvirkning. De to ansatte utgjør sammen med erfaringsekspertene, rap-klinikkens faste inventar.

“Rap Clinic” er opprettet med blant annet midler fra Stiftelsen DAM. Søknaden ble behandlet og godkjent av Mental Helse.

Les mer om “Rap Clinic” her.

Bssøk “Rap Clinic” på Facebook og se deres introduksjonsfilm.

Flere saker fra Mental Helse