21. nov 2018 Mental Helse

Resolusjon 2: Helsedirektoratet må styrke kontrollkommisjonene

Helsedirektoratet må sikre forsvarlig opplæring av kontrollkommisjonenes lekmedlemmer.

Colourbox1176598 size large

Resolusjon 2 fra Mental Helses landsmøte.

Kontrollkommisjonene fører kontroll med alle tvangsvedtak, og er pasientenes viktigste beskyttelse mot urimelige overgrep. De er også instans for varsling og klager ved kritikkverdige forhold.

Mental Helse mener Helsedirektoratet har ansvaret for å sikre medlemmenes rolleforståelse og kompetanse, slik at de er i stand til å betjene rollene på forsvarlig vis.

Dessverre ser vi at medlemmene ikke tilbys noen systematisk opplæring. Særlig alvorlig er dette for lekmedlemmene, som verken har juridisk eller medisinsk kompetanse å bygge sin forståelse på.

Dette er etter Mental Helses syn å legge opp til svikt i saksbehandlingen, med den konsekvens at pasientenes rettigheter ikke ivaretas på en forsvarlig måte.

Mental Helse mener at Helsedirektoratet må ta ansvar for å sikre forsvarlig opplæring av kontrollkommisjonenes lekmedlemmer. 

Flere saker fra Mental Helse