11. mai 2021 Mental Helse

Revidert statsbudsjett 2021 – Spredt brannslokking fra regjeringen

- Dette er kun spredt brannslokking fra regjeringens side. De deler ut noen millioner gjennom i all hovedsak midlertidige tilskuddsordninger for psykisk helse. Det dekker ikke behovet som vi ser for en varig styrking av psykisk helsevern, sier landsleder i Mental Helse, Jill Arild.

Jill arild presse l

Etableringen av så mange tilskuddsordninger tar mer ressurser fra de som trenger hjelp. Alt skal administreres, søknader skal behandles og det skapes byråkratiske løsninger. Jill Arild mener at kommunene skriker etter tydelige verktøy og rammer. Det er store geografiske forskjeller og hun frykter at nye tilskuddsordninger bare vil bidra til at forskjellene i tilbud på psykisk helsefeltet blir større.

Ny opptrappingsplan for psykisk helse

- Det vi trenger er en opptrappingsplan for psykisk helse nå, vi trenger varig styrking av Barne- og ungdomspsykiatrien og DPS’er. Vi trenger fagfolk til å drive både med forebygging og behandling, og folk må få hjelp der de bor, fortsetter Jill Arild.

Mental Helse mener at det økte behovet som pandemien har utløst bare synliggjør utfordringer som har vært der i lengre tid. Tilbudet er verken dimensjonert riktig eller driftet på riktig måte.

Rask Psykisk helsehjelp i alle kommuner

Mental Helse forventer at noe av de 150 mill. kroner til styrking av eksisterende behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid går til Rask Psykisk Helsehjelp. Et lavterskeltilbud som noen kommuner har innført som kan vise til svært gode resultater.

- Vi har behov for lavterskeltilbud hvor folk som sliter psykisk kan gå uten at de trenger henvisning fra fastlegen. Slike tilbud som «Rask psykisk helsehjelp» vil lette det økende presset mot spesialisthelsetjenesten, understreker Arild.

Hvor mange kampanjer for psykisk helse skal regjeringen gjennomføre?

Regjeringen ønsker å bruke 5 millioner til en nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolkningens kompetanse på psykisk helse og forebygging av psykiske plager og rusproblemer. Vi har allerede en årlig folkehelsekampanje for psykisk helse med nøyaktig samme oppdrag – «Verdensdagen for psykisk helse» (finansiert over statsbudsjettet og driftet av Mental Helse) som går over 4 uker på høsten.
- Bør man ikke styrke det man allerede holder på med på dette området? spør Jill Arild. Også i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord var det foreslått en kampanje som vi ikke har sett noe til. Denne satsingen bør samles og styrke en kampanje som engasjerer tusenvis av mennesker hvert år og som kan vise til gode resultater.

Psykisk helse i skolen – gjør noe som virker!

Mental Helse er veldig positive til at det settes av 30 mill til Psykisk helse i skolen. Men, det er viktig å styrke helsesykepleierne og gi de gode verktøy for å håndtere det trykket de nå opplever.

- Vi har fått avslag fra Helsedirektoratet hele 4 ganger på søknad om å innføre verdens beste program for psykisk helse i skolen – YAM. Et program som er forskningsbasert og som virker. Elever som har gjennomført dette opplever opp til 50% reduksjon av depresjon og selvmordstanker. Vi må gjøre mer av det som faktisk virker, sette i verk varige tiltak og ikke smøre penger tynt utover tiltak som ikke virker, avslutter Jill Arild.

Kontakt:
Jill Arild, landsleder i Mental Helse, tlf 412 30 614
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef, tlf 975 23 111

Flere saker fra Mental Helse