4. jun 2021 Mental Helse

Riksrevisjonens rapport om psykiske helsetjenester - alvorlig og kritikkverdig

Torsdag 3. juni la Riksrevisjonen frem sin rapport om psykiske helsetjenester i kommunene og kan rapportere om ulik kvalitet og lange ventetider. – Ikke overraskende, sier landsleder i Mental Helse Jill Arild i en kommentar.

Trist ung mann vindu

Hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport:

  • Befolkningen får mer behandling for psykiske plager og lidelser i noen helseregioner enn i andre.
  • Tilgangen til psykiske helsetjenester i kommunene er ulik.
  • Mange med psykiske plager og lidelser får ikke hjelp når de trenger det.
  • Ungdommer med samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer får ikke god nok behandling.
  • «Den gylne regel», som innebærer at psykisk helse og rusbehandling skal prioriteres over somatiske helsetjenester, er ikke innfridd.
  • Arbeidet med å øke og ta i bruk kunnskap om behandling av psykiske plager og lidelser er ikke godt nok.
  • Mange kommuner og poliklinikker i psykisk helsevern sikrer ikke tilstrekkelig brukermedvirkning og pårørendeinvolvering.
  • Mange ledere sørger ikke for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring.
  • De statlige virkemidlene som skal bidra til god kvalitet i tjenestene, kan brukes på en bedre måte.

Store utfordringer innen psykisk helsevern

Mental Helse er ikke overrasket over funnene i Riksrevisjonens rapport og er helt enig i konklusjonene om det er store utfordringer innen psykisk helsetjeneste. Rapporten konkluderer blant annet med at mange med psykiske plager og lidelser ikke får hjelp når de trenger det og at tilgangen til kommunale psykiske helsetjenester er ulik.

- Rapporten bekrefter våre mistanker om at landets psykiske helsetjeneste står ovenfor en varslet krise og konsekvensene vil bli dramatiske om det ikke satses nå, mener landsleder Jill Arild.

“Den gylne regel” er ikke innfridd

Helse- og omsorgsdepartementet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen for ikke å ha jobbet bedre med å innfri «Den gylne regel», som innebærer at psykisk helse og rusbehandling skal prioriteres over somatiske helsetjenester.

- Denne prioriteringen ser vi heller ikke i de kommunale budsjettene. Kvaliteten på psykisk helsetjeneste er langt fra god nok og vi kan ikke lenger finne oss i at denne helsesektoren blir nedprioritert. Det vi trenger er en ny opptrappingsplan for psykisk helse, vi trenger varig styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og DPS’er. Vi trenger fagfolk i kommunene for å drive både med forebygging og behandling, og folk må få hjelp der de bor, fortsetter Jill Arild.

- Ingen hadde godtatt et slikt nivå i somatisk helsetjeneste, understreker Arild.

- Vi har lenge forsøkt å ta opp disse problemene, både overfor regjeringen og for Stortinget, uten at det har blitt gjort nok. Denne rapporten er Bent Høies testamente etter 8 år som helseminister. Mange festtaler, men lite handling, avslutter Jill Arild.

Du kan lese hele rapporten her.

Flere saker fra Mental Helse