4. feb 2020 Mental Helse

Samfunnsnyttig åpenhet

Helseminister Bent Høie inviterte til møte om åpenhet rundt selvmord i det offentlige rom tirsdag 4. februar. Mental Helse var representert ved generalsekretær Linda Berg-Heggelund og fra Mental Helse hjelpetelefonen møtte daglig leder Aslaug Timland Dale.

Linda og bent høie 04.02.2020

Møtet ble avholdt i forbindelse med at regjeringen utarbeider ny handlingsplan for forebygging av selvmord. De inviterte kom fra bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner, media og ulike fagpersoner.

I sitt innlegg fokuserte Linda Berg-Heggelund på dette: Ja, Mental helse er for åpenhet om selvmord. Ja, vi må ha mer åpenhet rundt psykisk helse. Ja, vi må snakke om psykisk helse, kanskje uten å benevne det som psykisk helse. Ja, vi må starte tidlig med åpenhet, fordi det må bli en naturlig del av den offentlige samtalen. Som vi alltid har sagt; det må være lov å ha det vanskelig og det må være lov å snakke om det. Ikke minst må vi tørre å spørre mer.

Når det kommer til mediedekning av et så alvorlig tema som selvmord er det viktige avveininger som må tas.For: Hva er motivasjonen for medias fokus? Selge aviser, få klikk eller skape samfunnsendringer? Mediene i Norge har egne retningslinjer for å omtale selvmord, som man har myket opp. Vi er usikre på om er riktig vei å gå. Ja, vi er for åpenhet, men man må være edruelig på hvordan denne åpenheten skal forvaltes. Media bør alltid ha et kritisk blikk på sin egen dekning av tematikken. For mediedekning av selvmord kan ha en smitteeffekt. Men det kan også virke forebyggende.

Verdens helseorganisasjon har utgitt en guide som har et godt navn for hva som burde være medias oppgave – «Preventing suicide». Forhindre selvmord. Ikke romantisere. Ikke utbrodere. Ikke detaljere. Men forhindre.
I denne guiden er det et punkt som står frem tydelig for meg: «Take the opporturnity to educate the public about suicide.»

Opplys og utdann folk om at det ikke er farlig å spørre. Om at livet er fullt av motgang og noen dager er mørke. Hadde alle nordmenn som opplever depresjon tatt livet av seg, så hadde selvmordstallene vært mye høyere. Det betyr at man kan komme ut av mørket. Med livet i behold.
Talen til Maud Angelica i sin fars begravelse er eksemplarisk – hun brukte åpenheten til å forebygge. Hun brukte arenaen til å si at «pappa tok feil», at det fantes andre muligheter, at det var folk rundt ham som ville være der for ham.

Møte med høie linda

9 norske menn tar livet av seg hver uke. Ni. De fleste har ikke en definert psykisk sykdom, de har aldri vært i kontakt med behandlingsapparatet. Pårørende opplever at det skjedde «ut av det blå». Kan det hende at vi nå opplever en endring etter all omtalen og søkelyset på selvmord? Mental Helse hjelpetelefonen har opplevd en stor økning i henvendelser fra nettopp menn. Kan det være at åpenheten har bidratt til dette? Alle de som jobber ved Hjelpetelefonen er enige om at selvmordstanker ikke er farlige, men når tankene blir til planer, kan de bli det. Når de som jobber der snakker med mennesker i krise, er første bud å være direkte, for du setter ikke noen på ideen om å ta sitt eget liv ved å spørre om de har tenkt på å gjøre det. Direkte spørsmål betyr at du bryr deg.

Men så; hva slags hjelpetilbud finnes der ute? Folk som endelig har mannet seg opp til å søke hjelp, blir fortvilet når de forstår hvor lang ventetiden er. Når du allerede går med en følelse av ikke å holde ut, kan en sånn avvisning gjøre veien kort til andre løsninger, for eksempel selvmord.
Så derfor må åpenheten vi oppfordrer til få konsekvenser. Det må få konsekvenser at vi oppfordrer til å søke hjelp. Til en hjelp som kanskje ikke er der. Derfor; forebygging, forebygging, forebygging.

Vi må kunne tilby lavterskel, forebyggende tiltak som virker. Der folk bor. Som gjør at vi sparer liv. Innenfor skolen kan vi gi ungdommene verktøy til å snakke om og spørre om vanskelige ting, slik som programmet Mental Helse nå gjennomfører på alle ungdomsskolene i Kongsberg. Hjelpen må til før det blir akutt. Før man må ha legehjelp. Før man blir syk av å ha det vanskelig.

Åpenheten må ha en samfunnsnytte. Og det er å forebygge selvmord bedre gjennom åpenhet. For vi har ingen flere å miste.

Flere saker fra Mental Helse