17. okt 2018 Mental Helse

SE HELE MEG er et nettbasert læringsprogram om psykose og hva som kan hjelpe

Programmet er et verktøy for å styrke dialogen mellom pasienter, familie og hjelpere.

Se hele meg 2 size large
I læringsprogrammet møter du igjen Maria, Ruth Andrea og Benjamin fra Stemmene i hodet.

TEKST: Grethe Ettung

SE HELE MEG lanseres på Filmens Hus, Tancredsalen, Dronningens gate 16, Oslo, fredag 2.november, kl.14.00 til kl.16.00.

Lanseringen er åpen for alle. Det er ingen påmeldingsliste, så første mann til mølla-prinsippet gjelder. Programmet vil da være tilgjengelig på nett:  www.sehelemeg.no og på www.seprep.no  Det er kostnadsfritt.

SE HELE MEG har blitt til i samarbeid mellom Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) og filmskaper Gunhild Asting.

Programmet bygger på Stemmene i hodet

- Alt foregår på nett, og designet vi har valgt å benytte er rettet mot unge mennesker. Vi ønsker at læringsprogrammet skal framstå som lystbetont og lett tilgjengelig, konstaterer Gunhild Asting. 

Programmet bygger på TV-serien Stemmene i hodet, som gikk på NRK vinteren 2017, med Asting som regissør. I Stemmene i hodet delte Benjamin, Ruth Andrea og Maria sine erfaringer i tilknytning til det å leve med en psykoselidelse. Disse erfaringene utgjør kjernen i SE HELE MEG. Filmene i læringsprogrammet, består av nærmere hundre klipp fra Stemmene i hodet og fra nytt materiale som ikke har vært vist tidligere.  

Filmene er delt opp i følgende åtte hovedemner: 1. Åpenhet 2. Parallelle virkeligheter 3. Barndom og oppvekst 4. Miljøterapi som gir mening og mestring 5. De gode hjelperne 6. Familie, venner, skole og jobb 7. Overgang til et selvstendig liv 8. Muligheter, glede og håp.  

Alle hovedemnene har underemner med tilhørende videoklipp. Disse ledsages av refleksjonsspørsmål som tar utgangspunkt i livene til Benjamin, Ruth Andrea og Maria. 

- De som benytter filmene blir kjent med personen, ikke pasienten! SE HELE MEG ønsker å gi håp og vise hva som kan hjelpe i tilfriskningen etter en kortere eller lengre sykdomsperiode.  

Verktøy for dialog 

Målet med SE HELE MEG er at opplæringsprogrammet skal brukes som et verktøy for å komme i gang med gode samtaler rundt temaer det ellers ikke er så lett å snakke om.  

- Vi ønsker at SE HELE MEG skal styrke åpenheten og dialogen mellom pasienter, familier og hjelpere, sier Asting. 

Materialet er utformet slik at pasienten som deltar skal ta i bruk egne livserfaringer i dialogen med familie, venner og fagfolk. Historiene han/hun forteller vil forhåpentligvis gi samtalepartnerne en bedre forståelse av hva den enkelte pasient opplever i tilknytning til psykoser, slik at de kan bli mer aktive overfor pasienten og bidra mer i tilfriskningsprosessen.  

- Vi håper også at programmet kan medvirke til mindre stigmatisering og redusere opplevelsen av skam rundt psykoselidelser. Mer håp og mindre håpløshet knyttet til lidelsen er også et mål, samt at de som erfarer eller har erfart psykoselidelser skal oppleve økt mestring, poengterer Asting. 

Kostnadsfritt 

Programmet er kostnadsfritt og kan benyttes i brukerstyrte miljøer, og i fagmiljøer som arbeider med utredning, behandling og oppfølging av mennesker med psykose. Landsgruppen for pårørende innen psykisk helse (LPP) sitt nettverk er en annen viktig kanal. Videre vil fagfolk være naturlige brukere av programmet, spesielt de som arbeider i en- eller flerfamilie-grupper. Det samme gjelder for de som arbeider i tjenester med lengre tidsperspektiv på klinikker/sykehus, DPS og andre institusjoner.  

I tillegg egner prosjektet seg for ulike videreutdanninger innen psykisk helse ved høgskoler/universiteter. Andre utdanninger innen helse- og sosialfag på videregående skole og på høgskole-/universitetsnivå er også naturlige arenaer.  

SE HELE MEG har fått tildelt prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. 

For nærmere info, kontakt:

Gunnar Brox Haugen, SEPREP, prosjektleder            tlf: 95887695       gunnar.brox.haugen@seprep.no

Gunhild Asting, filmskaper                                           tlf: 99159102       gunhild@mop.no

Olav Løkvik, SEPREP, tekstforfatter                            tlf: 91156969       olav.lokvik@seprep.no

Flere saker fra Mental Helse