9. jun 2021 Mental Helse

Se hverandre

I Veidekke ASA tar de den psykiske helsa på alvor.

Artikkel, veidekke, eldre mann, s 20 21
ÅPENHET: Veidekke ASA har lenge jobbet for en åpenhetskultur i tilknytning til psykisk uhelse. (Foto: Veidekke)

I et mannsdominert miljø tenker vi gjerne at mennene er mer opptatt av vernestøvler, hjelm og øreklokker enn av den psykiske helsa, så hva var det som gjorde at Veidekke ASA fikk selv de tøffeste karene til å åpne opp om psykiske helseutfordringer?
- Vi har i alle år hatt et voldsomt fokus på sikkerhet, at det skal være trygt å arbeide ute på nybygg, anlegg, i tunneler og på veier. Men så opplevde vi at flere og flere tok kontakt med oss i tilknytning til psykisk helseplager, forteller bedriftslege Kjell Aage Sørensen.
Veidekke har jobbet for å skape en åpenhetskultur, hvor lederne har stått fram og sagt at det skal være rom for å ta opp temaer knyttet til mobbing, stress, rus og avhengighet. Dette er et langsiktig arbeid med forankring i ledelsen.
- Men det å snakke åpent om egne problemer og utfordringer på jobb, oppleves som skummelt for mange. Det er fortsatt en del stigma knyttet til temaet psykisk helse, konstaterer bedriftssykepleier og psykiatrisk sykepleier, Liv Selmer.
Det er heller ikke gitt at problemene kun er jobbrelaterte.
- Det kan være at disse har oppstått på hjemmebane, men at vi like fullt drar dem med oss inn på arbeidsplassen, påpeker bedriftssykepleier og psykiatrisk sykepleier, Trond Haugmark.
Sørensen, Selmer og Haugmark jobber alle i den interne bedriftshelsetjenesten i Veidekke, som blant annet gjennomfører arbeidshelseundersøkelser. Hensikten er å kartlegge de ansattes helse i forhold til arbeidsmiljøet. Med et så vidt stort antall ansatte blir hver ansatt invitert hvert tredje år.
- Undersøkelsene kan gi oss et godt innblikk i medarbeidernes fysiske og psykiske helsesituasjon. Ut ifra det kan vi gi råd og veiledning for videre oppfølging, påpeker Liv.

Artikkel, veidekke, hjertebilde s 20 21
Ta vare på hverandre! (Foto: Veidekke)

Spør mer!

I 2015 markerte bedriften Verdensdagen for psykisk helse for første gang, men det var i 2020 det virkelig tok av.
- Vi syntes Verdensdagen sin oppfordring i 2020: Spør mer! passet veldig godt inn hos oss, opplyser Kjell.
Da bedriftshelsetjenesten ville slå et slag for et godt psykososialt arbeidsmiljø, var det viktig å få dette forankret i ledelsen, og den var ikke tung å be. I tett samarbeid med kommunikasjonssjefen, la bedriftshelsetjenesten store planer.
- Vi ba konsernsjef Jimmy Bengtsson om å komme med en videohilsen til de ansatte, noe han stilte seg positiv til.
I videoen vektlegger Bengtsson blant annet dette: – I morgen er det Verdensdagen for psykisk helse, så når du er tilbake på jobb, tren gjerne litt ekstra på å se kollegaene dine og ta en prat. Det å ha gode kollegaer rundt seg, kollegaer som bryr seg, kan virkelig gjøre en forskjell.
Videohilsenen ble svært godt mottatt.
- Og når sjefen stiller opp i en video, da er det noe viktig på gang, konstaterer Kjell.

Effektfulle innslag

Ikke nok med det; den 10.oktober 2020 fikk Veidekke besøk av helseminister Bent Høie i anledning det store tunnelprosjektet i Drammen. Og inne i tunnelen, ikledt fullt verneutstyr, sendte også Høie en videohilsen: – Veidekke gjør et løft for å få oppmerksomhet på psykisk helse. Det er viktig å spørre kollegaer og venner om hvordan de har det, og skape et miljø med åpenhet rundt psykisk helse.
Høie tok seg tid til å gå rundt og snakke med flere av tunnelarbeiderne. Han spurte om de var opptatt av temaet, og fikk som svar at det var de, mer nå enn tidligere.
Kjell forteller at blant tunnelarbeiderne er sykefraværet lavt, selv om arbeidsplassen kan være både mørk, kald og våt.
- Det er noen gode karer der, karer som er fine å snakke med. En av de ansatte sa det slik: Det kan være mye rom i en trang tunnel.
For øvrig var det et annet innslag på Workplace som fikk desidert flest hjerte-likes i 2020.
- Vi markerte mangfoldet ved å lage et innslag hvor vi viftet med Pride-flagg, og det resulterte i et høyt antall hjerter, konstaterer Liv.

Se hverandre

I og med at Veidekkes ansatte befinner seg på 600 ulike steder, ofte med få ansatte på hvert sted, valgte bedriftshelsetjenesten å sende et brev til hver enkelt. Brevet inneholdt litt informasjon om årets tema, Veidekkes egen versjon av Verdensdagen sine Psykevettregler samt et refleksbånd hvor det sto «Se hverandre». Og lederne fikk ledelsesråd som gjaldt psykisk helse.
- De ansatte satte stor pris på hilsenen, kan Trond fortelle.
På hovedkontoret startet bedriftshelsetjenesten markeringen av Verdensdagen tidlig på morgenen; de ansatte ble møtt med solbærtoddy, reflekser, Twist og en prat om psykisk helse.
- Folk ble stående, og de viste interesse for temaet. Bare det å gi en åpning til å snakke om det, gjorde sitt. Ikke minst var det givende for oss i bedriftshelsetjenesten, konkluderer de tre.

Verdensdagen som springbrett

Markeringen av Verdensdagen i 2020 ble springbrettet til årets HMS-uke i Veidekke, som i sin helhet vies psykisk helse.
- Vi har markert HMS-uka i over 20 år, men hittil er det S`en som har dominert, og sikkerheten kommer vi aldri til å fire på, men nå vil vi også vektlegge Helse og Miljø, poengterer Liv.
HMS-uka starter opp den 13.september og markeres uavhengig av Verdensdagen.
- Da vil vi vektlegge hva psykisk helse er, og hvordan koble den opp til hverdagshelse. Vi vil vise filmer, ha ulike konkurranser og ikke minst vil ansatte i Veidekke fortelle om psykiske helseutfordringer. Det er så fint å kunne løfte dette temaet for å ufarliggjøre det å snakke om psykisk helse. Vi vil også markere Verdensdagen denne høsten.

Fra skepsis til nytte

Bedriftshelsetjenesten i Veidekke er opptatt av at alle ansatte skal kunne kontakte dem.
- Det å holde ting inni seg kan gå utover sikkerheten. Vi oppfordrer både ledere og kollegaer til å si at de kan kontakte bedriftshelsetjenesten for den det gjelder dersom vedkommende vegrer seg.
Ellers er det et godt samarbeid mellom ledelsen, de tillitsvalgte, verneombudene, HMS-avdelingen og bedriftshelsetjenesten.
- Vi har en intern bedriftshelsetjeneste, noe vi opplever som en stor fordel. I tillegg samarbeider vi med Moment. En av våre ansatte, som fikk store psykiske problemer, fikk via sin lege tilbud om psykologtime om ca seks måneder. Takket være vår ordning behøvde han ikke vente mer enn en uke.
Avslutningsvis forteller Kjell at de har fått ros og positive tilbakemeldinger fra veldig mange, også fra de tilsynelatende tøffeste karene, dem de minst hadde forventet å få ros fra.
- De har tatt kontakt og sagt at psykisk uhelse er noe det snakkes altfor lite om. De ser at dette er nyttig, selv om de i utgangspunktet var skeptiske.

FAKTA:

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo. Den norske virksomheten består av områdene Bygg og Infrastruktur. Bygg har 3.000 ansatte, hvorav 1.700 fagarbeidere og 1.300 funksjonærer.
Infrastruktur har ca. 2.300 ansatte, hvorav 1 400 fagarbeidere og 900 funksjonærer.
Ved utgangen av 2020 utgjorde kvinner 12 % av alle ansatte,

Flere saker fra Mental Helse