12. des 2018 Mental Helse

SeniorArena får milder

Mental Helse og prosjektleder Rune Helland får prosjektmidler til SeniorArena.

Senior nett size large
F,v. Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, Rune Helland, prosjektleder i Mental Helse og Jan Melby, fagsjef helse i ExtraStiftelsen.

ExtraStiftelsen kom på besøk til Mental Helse for å overrekke en sjekk på kr. 450.000 til prosjektet SeniorArena.

- Mental Helse er svært glad for at vi nå kan starte opp for fullt med dette prosjektet, sier prosjektleder Rune Helland.

SeniorArena springer ut av Fønixalliansen og vil være et lavterskeltilbud for seniorer(+55) hvor man kan få hjelp når man trenger det, uansett om det er sosiale, mellommenneskelige, helsemessige eller juridiske formål. SeniorArena bemannes av frivillige og profesjonelle og tar utgangspunkt i den enkeltes behov, situasjon og ønsker. Sammen med kommunene og deres tjenester, lokale partnere fra Fønixalliansen, lokal frivillighet og spesialisthelsetjenesten skal vi gi eldre en meningsfull hverdag og sømløs overgang til ordinært hjelpeapparat hvis de trenger det.

- Målsettingen for prosjektet er å fasilitere for deltagelse i frivillige foreninger og lag i kommunen, og kommunens kultur- og aktivitetstilbud. Vi ønsker å gi sømløs og riktig hjelp til seniorer over 55 år, i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp, samt sømløs overgang til hjelpeapparatet for øvrig, opplyser Rune Helland.

- Vi vil i henhold til samarbeidsavtalen med OsloMet, ved professor Astrid Bergland, kvalitetssikre og evaluere prosjektet via følgeforskning.

Flere saker fra Mental Helse