20. apr 2022 Mental Helse

Sinn og samfunn fyller 40 år!

I 1982 så den første utgaven av Sinn og samfunn dagens lys.

Artikkel, sos 40 år, s 16 17
DAGENS SOS: Ansvarlig redaktør Grethe Ettung og senior designer Tomas Friberg hos Storybold er godt fornøyd med magasinet slik det framstår i dag. (Foto: Ingeborg Øien Thorsland - Storybold)

Det som skilte magasinet fra andre blader med lignende innhold, var brukerhistoriene. Fra og med første utgave utgjorde disse en sentral plass i magasinet. Brukerne fortalte om alt fra krenkelser og dårlige holdninger blant helsepersonell, til traumatiserende tvangsbehandlinger og overmedisinering.
I tillegg til å formidle brukererfaringer ble intervjuer med fagfolk vektlagt.
Målet med magasinet har hele tiden vært å alminneliggjøre det å ha psykiske helseutfordringer. I den sammenheng har også kjente personer innen idrett, politikk, næringsliv og underholdning delt sine historier.
Ikke minst har vi jevnlig omtalt lokallagene våre, som gjennom frivillig arbeid og et sterkt engasjement for lokalsamfunnet, bidrar til å skape et mer åpent og inkluderende samfunn.
Videre har vi hatt, og har, gode gjesteskribenter med både faglige og mer personlige betraktninger rundt psykisk helse.

Produksjon

I løpet av 1987 ble produksjonen av Sinn og samfunn flyttet fra Hoem-Trykk i Oslo til trykkeriet Oluf Rasmussen AS i Skien. På 80-tallet og inn i 90-tallet framstod magasinet ganske likt designmessig. I begynnelsen på 2000-tallet fikk magasinet nytt trykkeri; Thure Trykk i Skien, og nytt design. Innholdsmessig ble det også endringer, blant annet ved at magasinet tok for seg et eget tema i hvert nummer.
I 2015 ble 07 Media valgt som nytt trykkeri. I samarbeid med Tomas Friberg, senior designer hos Storybold, fikk magasinet en ansiktsløftning.

Vær varsom

Redaktøren av Sinn og samfunn forholder seg til Redaktørplakaten som er en erklæring om redaktørens uavhengighet, plikter og ansvar. I tillegg følges Vær Varsom-plakaten som tar for seg etiske retningslinjer for norsk presse. Den legger blant annet vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Det skal vises respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn, og en redaktør skal være varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.
Sinn og samfunn sin første redaktør var Eivind Berggrav. Etter Berggrav inntok Vebjørn Rogne, Tommy Hansen og Morten Furulund redaktørkrakken etter tur.
Gro Jørgensen ble den første kvinnelige redaktøren i 2001. Deretter fulgte Birgitte Finne Høifødt som redaktør fra 2002 til medio 2006. Da overtok Jan Bjurgren redaktørkrakken. Da han ga seg, tok Birgitte Finne Høifødt igjen over som redaktør fra 2011 – 2012. Ved årsskiftet 2012/2013 valgte Mental Helse sin administrasjon å flytte fra Skien til Oslo. Undertegnede begynte som redaktør for magasinet i januar 2013.

Å gi et løft

Som ansvarlig redaktør har jeg vært opptatt av at Sinn og samfunn skal gi leserne et løft ved å skrive om det som kan gjøre en krevende hverdag litt lysere og litt bedre.
Et eget tema i hvert nummer har vi fortsatt. Det har verken skortet på interessante emner eller intervjuobjekter.
Det er både lærerikt, utfordrende og spennende å være redaktør for et magasin som Sinn og samfunn. Den psykiske helsa er et fascinerende og utømmelig tema.

Flere saker fra Mental Helse