7. okt 2020 Mental Helse

Statsbudsjett 2021: Er billigere lettbrus viktigere enn psykisk helse?

Mental Helse er skuffet over at statsbudsjettet ikke svarer på utfordringene vi har innenfor psykisk helse, selv om det finnes enkelte positive tiltak.
- Vi må ruste opp psykisk helsevern i en tid hvor vi har levd med strenge smittevernstiltak i lang tid. Vi vet at det har ført til økt ensomhet, isolasjon, angst og depresjon i befolkningen og hvor de som er psykisk syke har fått det verre. Dette statsbudsjettet tar ikke dette på alvor, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

Jill arild stortinget
Jill Arild, landsleder i Mental Helse. (Foto: Magnus Kristiansen)

Nullvisjonen koster penger

- Regjeringen lanserer handlingsplan for forebygging av selvmord med en nullvisjon 10. september, Helseministeren lover friske midler i statsbudsjettet og kommer en måned etterpå med skarve 20 millioner. Til sammenligning koster avgiftsreduksjonen på lettbrus minimum 150 millioner kroner. Halvparten av de 20 millionene til handlingsplanen skal gå til nok en ny kampanje og det er med respekt å melde en provokasjon, sier Jill Arild.

Ventetiden må ned, psykiatrien bygges opp og forebygging må starte i skolen

For at vi skal nå nullvisjon for selvmord, må ventetiden innenfor psykisk helsevern ned, spesielt for barn og unge som opplever en livskrise. Ventetiden har økt under korona-pandemien. Det kan koste liv. Mental Helse forventer også at sengeplasser i psykiatrien bygges opp. Nedbyggingen må reverseres.

- Selvmordsforebygging må inn i skolen. Vi må starte tidlig. Ungdom trenger redskaper og verktøy for å håndtere stress, kriser og vanskelige livsutfordringer. Mental Helse har jobbet med Youth Aware of Mental Health i mange år og vi har forsøkt å få dette tiltaket inn på statsbudsjettet uten å lykkes, understreker Jill Arild.

YAM er evaluert innenfor forskningsprosjektet Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) hvor 11 000 ungdommer i 10 EU-land deltok. YAM førte til en effektiv reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med nærmere 50%. Antallet nye tilfeller av depresjon ble redusert med nærmere 30% hos ungdommene som deltok.

- Bedre selvmordsforebygging enn YAM finnes ikke, det har de selv uthevet i handlingsplanen og koster kun 300 kr pr elev. Det er uforståelig at regjeringen ikke prioriterer dette, sier Jill Arild.

Økt samhandling og bort med fastlegehenvisning

Mental Helse er opptatt av at det må være mer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene gjennom hele behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling. Det må være hyppig oppfølging og støtte. Det må også legges bedre til rette for økt samhandling med pårørende.

- Sist, men ikke minst; hvorfor må man ha henvisning fra fastlege for at man skal få hjelp? Vi trenger flere lavterskeltilbud innenfor psykisk helse som f.eks. Ung Arena og alle kommuner må få på plass Rask Psykisk Helsehjelp, sier Jill Arild.

Positivt for svartjenestene

Mental Helse Hjelpetelefonen beholder de ekstra 5 millionene som ble bevilget i år. Hjelpetelefonen har hatt en økning i antall besvarte henvendelser på 16 875 fra 2019 til 2020. Vi har også i perioden 1.mars til 31. august gjennomført 13.261 chatdialoger. Det er 11.521 flere enn i samme periode i fjor.

- Bak disse tallene er det svært mange enkeltmennesker som de flinke folka på Hjelpetelefonen har kunnet være der for, sier Jill Arild.

Mental Helse er også glade for at det settes av 170 millioner kroner til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

- 100 mill. kroner av den foreslåtte økningen skal gå til kommunene og de midlene er sårt tiltrengt for barn og unges psykiske helse, avslutter Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

Statsbudsjett for Helse- og omsorgsdepartementet 2021

Frivillighet Norges sider om statsbudsjettet

Flere saker fra Mental Helse