12. apr 2011 Mental Helse

Stor studieaktivitet i Mental Helse

- Oppskriften på fornyelse og arbeid som organisert bruker- og tillitsvalgt, er opplæring sa Anne Grethe Klunderud da hun ble valgt som landsleder for Mental Helse i 2007. Siden den gang har antall kurstimer i organisasjonen skutt i været.

Dreamstime 15323709 size large

Oversikten over studietimer som ble registrert av Mental Helse hos Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) viser at det ble gjennomført 4135 studietimer i 2010. Dette er en stor økning fra 2009 hvor det var 2990 registrerte studietimer. Sammenligner man med 2007 har det vært nærmest en firedobling i studieaktivitet i Mental Helse.

-  Dette viser helt klart at det er liv i laga våre, sier en fornøyd landsleder Anne Grethe Klunderud. Samtidig så ser man at det å sette ’trøkk’ på opplæring er noe av det viktigste arbeidet vi gjør i organisasjonen.

Viktig verdigrunnlag

For gjennom opplæring har ikke Mental Helse bare fått flere nye og dyktige tillitsvalgte. Studieaktiviteten i organisasjonen gjenspeiler jo også verdigrunnlaget til Mental Helse som bygger på troen på ressursene som bor i det enkelte menneske. Fylkes- og lokallagene skaper en base hvor mennesker kan møtes, danne nettverk og oppleve sosial mestring.  – At mennesker møtes rundt felles interesser er jo helt klart bedre enn at de møtes rundt felles lidelser, fortsetter Anne Grethe Klunderud. Hun har stor tro på at aktivitet og opplæring er med på å styrke den enkelte. – Alle kan noe – og dette kan læres bort videre, avslutter hun blidt.

Ny lov ga nye muligheter

På begynnelse av fjoråret kom det nye forskrifter som ga et mer fleksibelt lovverk for voksenopplæring. Den nye “Forskrift om studieforbund og nettskoler” ga muligheter for at det i 2010 kunne bli flere kurs. Blant annet ble minste timeantall for kurs satt til 8 timer (fra tidligere 12 timer). Dette kan ha vært en medvirkende faktor til det økte antall studietimer i fjor. I tillegg bestemte Mental Helse at de skulle stimulere til økt studieaktivitet i organisasjonen ved å bidra med et ekstra tilskudd per studietime. Dermed er det også god økonomi i å utvide kurs- og opplæringsvirksomheten for fylkes- og lokallagene!

 

Flere saker fra Mental Helse