17. aug 2021 Mental Helse

Stortingsvalget 2021 – Partirangering psykisk helse

Mental Helse ønsker å gjøre det enklere for velgerne å orientere seg om partienes politikk innen psykisk helse. Vi har derfor gått igjennom alle partiprogrammene og satt terningkast etter partienes mål og løfter for psykisk helse i den kommende stortingsperioden.

Artboard 1 100

- Befolkningen er ikke fornøyde med det tilbudet som gis og flere undersøkelser viser at psykisk helse er den viktigste saken for mange ved årets stortingsvalg. Nå må vi gjøre det enklere for folk å velge riktig, sier landsleder i Mental Helse Jill Arild.

Det er godt å se at flertallet av partiene har lyttet til våre innspill, men det spriker stort mellom partiene og hvor mye de prioriterer psykisk helse. Terningkastene går fra 6 til beste parti og 2 til de som kom dårligst ut. I en tid hvor psykisk helse er så viktig hadde vi nok forventet at flere partier gjorde mer for å styrke psykisk helsevern, sier landslederen.

1. varamedlem i sentralstyret, Aina Nybakke Rugelsjøen, er medlem av utvalget som har utarbeidet partirangeringen. Hun håper at oversikten gir et bedre bilde av de ulike partienes prioriteringer og oppfordrer folk til å sette seg inn i hvordan partiene prioriterer psykisk helse.
- Når psykisk helse har blitt så viktig er det vår jobb å gjøre det enklere for folk å vite hva de stemmer for, understreker Rugelsjøen.

Psykisk helse er et område som er alle partier sier de vil styrke og ingen går til valg på å redusere kapasiteten i psykisk helsevern. Allikevel skjer det og det er derfor viktig at vi som organisasjon gjør det tydeligere for velgerne å se hvilke partier som har en god plan for å styrke hele området. Det er sammensatt og komplisert, men vi har forsøkt å gjøre det forståelig for folk, sier Rugelsjøen.

Utvalget har gått igjennom partiprogrammene og satt karakter på innholdet etter seks områder som er særlig viktige for organisasjonen. Rangeringen bruker et terningskastsystem hvor 1 er dårligst og 6 er høyest. I tillegg er det foretatt en generell vurdering på hvor mye partiene satser på psykisk helse, og hva som er tomme løfter, eller ord og tiltak uten innhold.
Partiene rangeres etter disse seks områdene:
- Brukermedvirkning
- Selvmordsforebygging
- Tvang og rettigheter
- Forebygging og lavterskel
- Kvalitet i behandling
- Opptrappingsplan og styrking av behandlingstilbudet

Les hele partirangeringen her mental helse partirangering 2021 – fullversjon

Flere saker fra Mental Helse