5. mar 2020 Mental Helse

#StrongNotSilent - kampanje for selvmordsforebygging

Hver uke tar mer enn 9 menn sitt eget liv i Norge. Flertallet av disse mennene har ikke vært i kontakt med hjelpeapparatet. Vi kan ikke sitte stille å se på en slik utvikling. Derfor samarbeider Mental Helse og Torp&Co Klinikken om #StrongNotSilent-kampanjen.

Forside strong n s 16 9

Om kampanjen #StrongNotSilent

Målet for kampanjen er å få folk til å bry seg, til å snakke om selvmord og selvmordstanker, til å snakke om vanskelige ting. Vi håper at du vil engasjere deg og tørre å starte den vanskelige samtalen. Sammen kan vi redde liv.

Men det er faktisk ikke nok at vi alle begynner å bry oss og spørre mer.

7 av 10 som sliter psykisk ber ikke om hjelp. Det betyr at 3 av 10 søker hjelp, og vi vet at mange av de står i kø til et helsevesen som ikke klarer å behandle alle tidsnok. Ventetiden er for lang. Hvordan blir det da når alle de som har behov for hjelp, faktisk ber om hjelp i et allerede presset helsevesen? Det betyr at det må politisk handling til. Folk må få hjelp når de trenger det. Der de bor.

Politisk handling nå

Arbeidet med selvmordsforebygging går altfor sakte. Regjeringens handlingsplan mot selvmord ventes først fremlagt for Stortinget høsten 2020. Den har vi ventet på i 3 år. Vi trenger handling nå.

Personer som har vært eller er innlagt i psykisk helsevern må få en mye bedre oppfølging og ivaretakelse. Nedbygging av antall sengeplasser må reverseres, behandlingsplasser som overføres til kommunene må følges av friske penger. Vi må få på plass samhandling, relasjoner og nettverk for de det gjelder. Vi må få på plass gode lokale lavterskeltilbud i hele landet.

Vi kan spare liv ved å forebygge bedre. Vi kan også spare samfunnet for store kostnader ved å jobbe bedre med forebygging av selvmord. Psykiske helseplager koster samfunnet mer enn all kreftsykdom til sammen.

Involver deg!

Vi skal gjøre vår del av jobben. Vi skal bidra med åpenhet og kunnskap. Vi skal ta kampen for forebygging.
Vi oppfordrer deg til å involvere deg og dele kampanjen på sosiale medier, Instagram og Facebook. Vi må starte samtalen sammen. Sammen kan vi endre liv. Sammen kan vi redde liv. Vi har ingen å miste.

Kampanjen har en egen nettside hvor du kan laste opp ditt eget bilde og dele på sosiale medier. Gå til strongnotsilent.no

Snakk med meg, jeg bryr meg! #StrongNotSilent #psykiskhelse @mental_helse @strongnotsilent.no @torpogco

Flere saker fra Mental Helse