22. feb 2022 Mental Helse

Studenttelefonen - et nødvendig og viktig tilbud

Ansatte ved Mental Helse Hjelpetelefonen hadde over tid lekt med ideen om å etablere en egen telefon- og chattjeneste for studenter. Pandemien satt fortgang i prosjektet, som for et år siden mottok den første henvendelsen.

Bilde av Vidar Torbjørnsen, prosjektleder og veileder ved Studenttelefonen
Vidar Torbjørnsen, prosjektleder og veileder, håper på mange flere år for Studenttelefonen

Da Studenttelefonen åpnet linjene i februar 2021, sa prosjektleder Vidar Torbjørnsen at det er tøft å være student, og det mener han fortsatt. – Pandemien har vært en ekstra belastning, og gjort studentenes hverdag tøffere. Studenttilværelsen har for mange blitt noe helt annet enn de hadde sett for seg.

Teamleder ved Studenttelefonen, Ida Halvorsen Engelstad, forteller at tjenesten har mottatt over 7200 henvendelser i løpet av 2021. Det er studenter og elever som trenger noen å lufte tankene sine med, som tar kontakt på enten telefon eller chat. – De ønsker å prate om så mangt, forteller Halvorsen. – Alt fra strukturering av studier, til de store spørsmålene om hvem man er og hvem man ønsker å være. De som tar kontakt med oss er noen ganger i dype livskriser, mens andre ganger ønsker de å dele noe fint.

Samarbeid med studentsamskipnadene
Studenttelefonen inngikk tidlig et samarbeid med helsepersonell ved studentsamskipnadene og KoRus Sør. Samskipnadene i Agder og Sør-Øst har det faglige ansvaret for veilederne. De er tett på studentene i hverdagen, og bidrar med nyttig informasjon om hvordan møte målgruppen for veilederne på telefon og chat. I løpet av prosjektåret har det også blitt etablert gode relasjoner med alle samskipnadene i landet, samt Samskipnadsrådet og Norsk Studentorganisasjon (NSO). – Dette er gode lagspillere som virkelig heier på tilbudet, bekrefter Torbjørnsen. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra blant annet stiftelsen Dam og Bergesenstiftelsen.

Ikke et behandlingstilbud
Studenttelefonen er ikke et behandlingstilbud, men et supplement til helsetilbudet som allerede finnes for studentene. -Vi er der når tilbudene på campus ikke har åpent, forklarer Torbjørnsen. Studenttelefonen har åpent alle dager fra kl 17.00-07.00, også i helger og høytider, og er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med.

Viktig å gjøre tilbudet kjent
Torbjørnsen og kollegaene jobber for å gjøre tilbudet kjent blant flere. Blant annet gjennom deltakelse på åpningsermonien av Studentlekene i Oslo, i tillegg til deltakelse i lekenes egen podcast. En egen turné har det også blitt. – I høst besøkte jeg Innlandet (Elverum, Rena, Lillehammer og Hamar) og i starten av mars går turen til Agder (Grimstad og Kristiansand), forteller han og legger til at han treffer på mange takknemlige studenter og også andre fagpersoner som gir uttrykk for hvor viktig tilbudet er. Torbjørnsen forteller om en terapeut ved et av studiestedene som var tydelig på at Studenttelefonens tilstedeværelse og åpningstid er et utrolig viktig supplement til deres tilbud. “Dere er her når vi ikke er.”

Studenttelefonens første år viser at målgruppen trenger tjenesten, og at det er et behov for at dette tilbudet fortsetter. – En god samtale kan være nok til å komme seg gjennom natta og uka. Det kan være nok til at man velger å fortsette og til at man får seg en liten opptur, avslutter Torbjørnsen.

Det jobbes i disse dager hardt for å sikre økonomien i prosjektet, for videre drift av det viktige tilbudet.

- 116 123 (tast 3)
- Telefon og chat er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider)
- Tilbudet er gratis og anonymt
- Les mer om tilbudet her.

Flere saker fra Mental Helse