15. feb 2012 Mental Helse

Suksess med sanseterapi for psykisk syke

Pasientene på en lukket psykiatrisk post på Lovisenberg Diakonale Sykehus får sansestimulering som en del av behandlingstilbudet. De ansatte vil at flere skal få øynene opp for hvordan et slikt tilbud kan hjelpe psykisk syke. Landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse, er positiv.

Hoestaktivitet size large
En tverrfaglig gruppe ved en lukket psykiatrisk post på Lovisenberg Diakonale Sykehus bruker sansestimulering som en del av behandlingstilbudet, og ønsker at andre kolleger vil få øynene opp for metoden. Mental Helses landsleder Anne Grethe Klunderud er positiv til forslaget. 

Det var avdelingsleder Ellen Hege Blix og en tverrfaglig gruppe ved post 2 på Vor Frue Hospital, som ble interessert i sansestimulering og fikk åpnet et sanserom for cirka et år siden. Rommet inneholder blant annet kulebad, kuledyne, sittehengekøye og fiberoptikk.

- Vi og pasientene har vært veldig fornøyd med dette behandlingstilbudet. I Norge er det lite brukt innefor psykiatrien, mens det i Danmark og England har vært et tilbud i flere år. Vi ønsker at flere skal få øynene opp for hvordan sansestimulering kan hjelpe psykisk syke, sier fysioterapeut Kristine Myksvoll og ledene miljøterapeut Jon Gauti Gudlaugsson.

Landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse støtter opp om dette.

Anne Grethe Klunderud

- Det er første gang jeg hører om et slikt tilbud innenfor psykiatrien, og jeg må si at jeg synes at det er veldig spennende, sier landslederen, som godt kunne tenke seg å få lov til å komme og selv ta en titt på sanserommet til Lovisenberg.

Hun forteller at det er mye forskning som viser at omgivelser påvirker trivsel:

- Omgivelsene påvirker hvordan vi opplever ting og hvordan vi føler oss. For eksempel påvirker lyse, pene lokaler deg på en positiv måte, kontra nedslitte lokaler. Farger og innreding spiller inn på adferden vår.

Klunderud synes bruk av sanserom med bruk av farger, lys og tekstur, er veldig positivt. Det er mest kjent som terapi for mennesker med utviklingshemming eller funksjonshemming. For eksempel er det viktig for folk med synshemming at de får kjenne på ulike overflater.

- Det finnes mange sansehus rundt omkring i landet. Her i Øvre Eiker hvor jeg bor, er det en sansehage spesielt beregnet på demente, der det er tatt veldig hensyn til dufter og berøring. Det er også tenkt mye på utforming, lys og fargevalg i nyere sykehus og skolebygg. En ungdomsinstitusjon i Sogn som jeg vet om, er en ren arkitektsdrøm, ramser Klunderud opp.

Hun understreker at dette er et reelt område innenfor terapi:

- Jeg synes det er spennende at det tenkes på dette innenfor psykiatrien, også.  Jeg kjenner til mange psykiatriske akuttposter, som må være et av de mest traurige steder i verden med svært triste omgivelser. Er det steder det er fravær av blomster, så er det der, sier Anne Grethe Klunderud.

Vil du vite mer? Vedlagt ligger en artikkel som ble publisert i sykehusbladet Lovisa, som omtaler sanserommet:

 

Sanserom large

 

Den tverrfarglige gruppa dro på studietur til Dianalund Psykiatriske Hospital i Danmark da de skulle lage sitt eget sanserom. Bildet viser avdelingsleder Ellen Hege Blixt som står ved kulebadet og ergoterapeut Hanne E. Gundtvedt som
prøver kuledynen, mens en danske fysioterapeut hjelper henne. Foto: Jon Gauti Gudlaugsson

Flere saker fra Mental Helse