14. des 2018 Mental Helse

Sunnhet med et smil

står det å lese på veggen i spinningsalen på Espern Aktivitetspark på Hamar.

Spinning size large
IVRIGE SPINNING-DAMER: Foran f.v. Randi, Pia Johnsen og Line Merete Libak. Bak f.v. Britt Hagen, Karin og Aslaug Østberg.

TEKST OG FOTO: Grethe Ettung

- Om lydnivået er for høyt eller for lavt, gi beskjed, oppfordrer instruktør Natalie til de syv som tråkker iherdig på hver sin sykkel.

Snart må de forberede seg på litt tøffere innsats – oppoverbakkene!

- De som ikke ønsker å delta på gruppetimer, kan drive egentrening, forteller Line Merete Libak, kulturrådgiver/ergoterapispesialist ved Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud, Sykehuset Innlandet HF.

Kulturnettverket Innlandet har siden 2004 organisert treningstilbud på treningssenter for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Hoveddelen av de faste deltagerne har en psykisk lidelse som har ført til at de ikke er i arbeid, og de har behov for oppfølging og tilrettelagte tilbud over tid. En kan delta uavhengig om en er innlagt eller er ferdig med behandlingen. Treningen er gratis.

 

Tema hamar s.14 16 size large

FORNØYDE MED ESPERN: F.v. Carl Sørum, Stine Bekkemellem og Kim Nybakken, fra Sagatun brukerstyrt senter på Hamar, har gjennomført ei effektiv treningsøkt.

 

Mestring

På Espern er det trening på mandager og onsdager. En av dem som har bedrevet egentrening er Stine Bekkemellem. I dag har hun trent sammen med ledsagerne Carl Sørum og Kim Nybakken, henholdsvis miljøterapeut og avdelingsleder ved Sagatun brukerstyrt senter på Hamar.

Stine forteller at hun har sosial angst, men at hun alltid har likt å trene. Som nyinnflyttet til Hamar i fjor, skulle det litt mot til å møte opp på Espern hvor alt var nytt, både lokaler og mennesker. Men lysten til å trene vant over angsten.

- Får jeg ikke trent, blir jeg tung i kroppen og «rotete» i hodet. Dessuten er det godt å kjenne på mestringsfølelsen. Det handler jo om å utfordre seg selv og tørre å prøve, konstaterer Stine.

Bedring fysisk og sosialt

- Å oppnå kontinuitet i treningen er en utfordring for de fleste. Da er det fint å kunne vise til Stine, og den nytten hun har av å trene. Det er gøy når brukerne som deltar opplever bedring, både fysisk og sosialt, sier Carl, som også er leder for friluftsgruppa på Sagatun.

Mange har lyst til å være med ut på tur, særlig toppturene frister, da er det flere som innser at trening må til.

Kim legger til at når brukerne trener, blir de mer bevisste på seg selv og hvordan kroppen fungerer.

- Treningen får dem til å tenke helhetlig. Det er ikke kun bicepsen som teller, vel så viktig er det å ha god kondisjon. Vi ser også at de blir mer nøye med hygiene og egenpleie. Ikke minst blir de lettere til sinns.

Kim og Carl har fått opplæring i apparatene på Espern, og de veileder alle nye brukere som begynner på senteret. På onsdagene er det lagt opp til at en personlig trener fra Espern gir individuelle veiledningstimer for oppsett av eget program.

- Vi vil jo dra nytte av dem som jobber her også, fastslår Kim.

Det beste som har hendt meg

I Lillesalen på Espern foregår det øvelser i styrke og avspenning.

Tre damer, Elisabeth, Karin og Randi samt to ledsagere, Britt Hagen og Aslaug Østberg, har vært igjennom diverse øvelser.

Alle tre sliter med angst og depresjon, men de tok utfordringen og er enige om at det er fint å ha noe fast å gå til. De synes det er veldig bra at Aslaug og Britt møter alle den første gangen og viser dem rundt, samt at de er på hver trening. I tillegg setter de pris på den sosiale biten.

- I begynnelsen kjente jeg ingen, men det endret seg raskt. Det er så hyggelig å kunne slå av en prat med de andre over en kaffekopp etter endt trening, sier Elisabeth.

- Det å kjenne at kroppen fungerer, gjør godt, legger Karin til.

- Dette er det beste som har hendt meg, det gjelder både treningen og det sosiale, konstaterer Randi.

- Og så har vi en fantastisk instruktør i Jørgen! Han gjør sitt til at vi gleder oss til treningstimene. Det gjelder alle instruktørene her, de er gode, positive og flinke

Blir møtt med åpenhet og vennlighet

Jørgen Skog har jobbet som instruktør på Espern i syv år, men i disse dager har han pappa-permisjon.

- Åh, har du snakket med damene mine, spør han over telefon.

Jørgen har fulgt dem et par sesonger. Da han blir fortalt hvor fornøyde de er med han som trener, kommer det: – Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så knyttet til dem.

Han forteller at han har en litt mer varsom tilnærming når han jobber med dem som har psykisk helse-utfordringer, og at han tilpasser veiledningen underveis.

- For å kunne gi en god veiledning, er det å nå fram til hver enkelt vesentlig, da hjelper det å ha litt erfaring.

Han understreker hvor viktig det er at dette er et lavterskeltilbud, og at de som kommer blir møtt med åpenhet og vennlighet, uansett om de har en god dag eller ikke.

- For mange kan det å gå inn hoveddøra være skummelt. Derfor er det så godt å se når de blir trygge, når de tør å se opp og hilse. Og har de en vanskelig dag, og helst vil være litt for seg selv, så får de det.

Heller trening enn medisinering

Britt og Aslaug arbeider ved psykisk helseteam i Hamar kommune.  De forteller at de får mange gode tilbakemeldinger fra brukerne.

- Vi synes det å kunne gi dem muligheten til å begynne å trene her på Espern er helt unikt. Trening som et alternativ til medisiner. I tillegg til treningen får de et utvidet sosialt nettverk, og vi opplever at de som har startet opp her drar andre med seg, forteller Britt.

- Den største utfordringen er å holde brukerne her over tid. Derfor sender vi alltid en SMS i forkant om at vi vil savne dem om de ikke møter opp, sier Aslaug.

Vi treffer også Pia Johnsen, som er spesialergoterapeut ved enhet for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) på Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Som ledsager veileder og bistår hun ungdom/unge voksne under trening.

- De yngre trener ofte på egen hånd, da er det viktig å veilede slik at de ikke får belastningsskader. Ellers kan det være en utfordring å få dem opp om morgenen. Kontinuerlig motivasjon må til, poengterer Pia.

Hun forteller at treningen på Espern inngår som en viktig del av behandlingstilbudet ved enheten.

- Treningen gir gode opplevelser og et fellesskap som har stor betydning, da mange sliter med sosial angst. Espern er også en god arena for å observere og kartlegge pasientene. Muligheter for å kunne gjennomføre den gode samtalen får vi når vi ligger og tøyer ut i ufarlige omgivelser der begge er likestilt, opplyser Pia.

- Og vi ser resultater. De blir i bedre fysisk form, og de går ned i vekt. De ser også at de selv må gjøre en innsats for å oppnå bedring. Det vil kunne ha ringvirkninger, for målet vårt er å få dem ut i skole og jobb igjen.

Får struktur på livet sitt

- Etter hver trening er det sosial samling med kaffe for de som ønsker, og innimellom tar jeg med frukt eller twist, sier Line Merete.

Hun har inntrykk av at det er stadig flere som blir igjen for å utveksle erfaringer når det gjelder treningen og/eller egne utfordringer, eller bare for å slå av en prat.

De som deltar på gruppetimer, blir på hils med de øvrige i gruppa og etter hvert bedre kjent om de ønsker det. Andre foretrekker å trene for seg selv, og det er ingen som reagerer negativt på det.

- Den tilrettelagte treningen på Espern foregår på formiddagen, når mange er på jobb. Ved å møte opp her, får de mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon. Antallet varierer noe, men mellom 20 og 35 stykker er her hver treningsdag. At den ene treningen er på mandag skaper en god start på uka, noe å se fram til og glede seg til. Treningene kan også være med på å skape en struktur i hverdagen for de som er med fast.

Samarbeid på tvers

Kulturnettverket er et samarbeid mellom SIHF Sanderud, to DPSer, 13 kommuner på Hedmarken og Sør- Hedmark og Sagatun Brukerstyrt senter. Nettverket koordineres av enhet for kultur og helsefremmende arbeid under Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling ved Sykehuset Innlandet Sanderud. Line Merete er en av dem som koordinerer det hele.

- Målet vårt er å samarbeide på tvers når det gjelder aktivitets- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager/rus. Vi satser også på erfaringsutveksling og kompetanseheving blant de ansatte.

Treningstilbudet på Espern benyttes av både enhetene på Sanderud, DPS Elverum/Hamar, Sagatun Brukerstyrt Senter og flere kommuner: psykisk helseteam og ROP- team i Hamar, Stangehjelpa Aktivitetshus i Stange, Ringsaker kulturkontor, innimellom også fra Løten kommune og SMISO.

Positiv effekt

I 2009 utarbeidet Line Merete en rapport som evaluerte dette tiltaket fra oppstart i 2004 fram til 2009. Den konkluderte med at fysisk aktivitet, med nødvendig tilrettelegging, hadde positiv 9effekt for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.

- De fleste deltagerne opplevde bedre fysisk helse, og flertallet opplevde også bedring i forhold til sin psykiske lidelse. Vi fikk også bekreftet at det førte til bedre livskvalitet i den enkeltes hverdag, opplyser Line Merete.

Videre viste resultatene at tilretteleggingen rundt tilbudet hadde stor betydning.

- At det er gratis, at timene er tilrettelagte, og at deltagerne blir ringt til/får SMS samt kan få transport til og fra, er viktig. At det er mulighet for å «droppe inn og ut», og at vi legger til rette for kaffe og prat etter endt trening, viste seg å være avgjørende for deltagelsen. Det at vi benytter en arena som er verdsatt i lokalmiljøet er også av betydning. Gjennom nevnte tilrettelegging har vi gjort denne arenaen tilgjengelig for mange som ellers ikke hadde benyttet seg av den.

 

Flere saker fra Mental Helse