24. jan 2018 Mental Helse

Synes du vi har gode, sikre og forutsigbare pasientforløp?

Helsedirektoratet ønsker seg innspill på pasientforløp og ventetider.

Helsedir size large

Helsedirektoratet ønsker å høre fra deg som er engasjert i hvordan spesialisthelsetjenesten bør innrette seg for å sørge for at alle som har behov for helsehjelp får det innen forsvarlig tid.

- Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede og skissere alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet sykehus, distriktspsykiatriske sentre (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

De ønsker seg også innspill fra helsepersonell og/eller leder i helsetjenesten. 

Helsedirektoratet skal levere sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet innen 2. juli 2018. Les mer om undersøkelsen og finn svarskjema   her  Svarskjema finner du også her 

Flere saker fra Mental Helse