28. nov 2019 Mental Helse

Talte for kongen

Aage Haukø fra Mental Helse Nærøy og Vikna talte nylig for kongen på “Afternoon Tea” på det kongelige slott.

Åge haukø slott 16 9@0,5x
Bilde: Magnus Kristiansen

Om Tradisjonen “Afternoon tea”.

Den 26. november møtte rundt 70 eldre ildsjeler opp til “Afternoon Tea” i festsalen på det kongelige slott. Det tradisjonelle tidspunktet for Afternoon Tea er mellom klokken 15.00 og 17.00. I Kong Haakon og Dronning Mauds tid på Slottet ble Afternoon Tea servert klokken 17.00, gjerne i Speilsalen som var Dronning Mauds “Drawing Room”. Til dette britiske teritualet serveres det sandwicher, scones med syltetøy, marmelade, clotted cream og småkaker.

Fra 2014 har Afternoon Tea blitt et arrangement der eldre ildsjeler fra hele landet samles for å hedres. Gjestene kommer fra alle landets fylker og representerer et vidt spekter av interesser og engasjement. Idrett, kultur, lokalhistorie, politikk, sosialt arbeid og undervisning er noen av temaene disse aktive eldre har engasjert seg i.

Aage Haukø var naturligvis både spent og nervøs i forkant av talen, men det rapporteres at den ble tatt vel imot.

Dette er talen:

DERES KONGELIGE HØYHETER OG ØVRIGE GJESTER.

Mitt navn er Aage Haukø og jeg vil starte med å takke for invitasjonen hit i dag.

Jeg er bosatt på Rørvik i Vikna kommune.

Etter selv å ha slitt psykisk noen år valgte jeg i 2007 å melde meg inn i lokallaget for Mental Helse. Dette laget ble etablert i 2003 og tok navnet Mental Helse Nærøy og Vikna og har medlemmer fra begge kommuner. Siden 2008 har jeg vært leder i lokallaget og i perioden 2013 til 2019 var jeg fylkesleder i Mental Helse Nord-Trøndelag. Mental Helse Nærøy og Vikna er i dag det nest største lokallaget i det nye fylket Trøndelag, bare Mental Helse Trondheim er større. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper, alle er forskjellige, alle er unike.

Hvorfor ble med i Mental Helse? Jo fordi Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med små eller store psykiske helseproblemer, pårørende og andre som er interesserte i psykisk helse. Vi favner bredt. Alle er velkomne hos oss.

Det skal være lov å ha det vanskelig. Psykisk helse skal være like lett å prate om som fysisk helse. Alle har en psykisk helse men ikke alle sliter med den. Tall fra folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndtering av problemene, og at man søker hjelp.

Mental Helse Nærøy og Vikna har et utmerket samarbeid med vertskommunene. Vi har møteplasser i begge kommunesentrene (Kolvereid og Rørvik). På Kolvereid er møteplassen drevet av kommunen (Nærøy) og psykiatritjenesten. Møteplassen på Rørvik er i sin helhet drevet av lokallaget. Vi arrangerer månedlige medlemskvelder hvor vi veksler på lokalitet. Her serveres det varm mat, kaffe og kaker. Vi har som regel levende musikk og åresalg. Medlemskveldene er også åpne for alle interesserte og er svært populære.

En dag i uka har vi middagsservering. Den er åpen for alle og her har interessen blitt større og større, spesielt blant stedets eldre befolkning. Mennesker som til daglig inntar sin middag alene synes det er trivelig å gå ut og spise sammen med andre. Vi har erfart at det å bli sett, bli hørt og møtt med respekt betyr mye for hver enkelt.

Vi arrangerer to medlemsturer pr år, en vår og en høst. Som regel er det dag-turer med buss hvor vi besøker andre lokaliteter i Namdalen.

Det desidert største arrangementet vi gjennomfører er Verdensdagen for psykisk helse. Den avvikles hvert år den 10. oktober. Vi har engasjert kjente foredragsholdere som har holdt foredrag for ungdomsskolene og videregående skoler i kommunene. På det meste har vi hatt godt over 1000 tilhørere. Vi har også et kveldsarrangement for den voksne del av befolkningen.

Det var under sterk tvil jeg tok på meg lederjobben i lokallaget i 2008. Men jeg har i ettertid ikke angret en dag. Jeg møter mennesker med ulike psykiske utfordringer. Det er viktig å se mennesket og ikke diagnosen. Vi lærer hverandre å kjenne underveis og vi har blitt en sammensveiset gjeng. Å sitte som leder for fylkeslaget var utfordrende, men uhyre interessant. Jeg ville ikke ha vært denne tiden foruten.

Jeg vil avslutte med en oppfordring. Vi i Mental Helse jobber hver dag for økt åpenhet, bedre forebygging og bedre behandling av psykiske helseproblemer. Jeg er utrolig stolt av å få stå her i dag og fortelle om noe av det vi gjør ute i lokalsamfunnet. Vi trenger flere med på laget. Sammen er vi sterkere.

Takk for oppmerksomheten.

Flere saker fra Mental Helse