29. mar 2011 Mental Helse

Telemarksbenken hos Mental Helse

Mental Helse er avhengig av politikere for å ha et økonomisk grunnlag å drive organisasjonen på. Men politikere er også avhengige av erfaringskompetansen som Mental Helse har for å gjøre de gode politiske valg.

Alle beskjaert kan brukes size large

Dette var utgangspunktet for at stortingsrepresentantene fra Telemark var invitert til Mental Helses administrasjon på Frogner Hovedgård i Skien.Politikerne ble hilst velkommen til møte av politisk rådgiver i Mental Helse, Tonje Løwer Gurholt. Hun presiserte den gjensidige viktigheten av at politikere som ombud og beslutningstakere og frivillige organisasjoner har et godt samarbeid. Organisasjonen ble presentert av fungerende generalsekretær, Aslaug Timland Dale. Hun ga en god oversikt over hvordan Mental Helse er organisert, hvilke ressurser vi er, hvilke samfunnsbidrag vi gir og hvilke utfordringer vi har. Deretter var det Hjelpetelefon, Arbeidslivstelefon, Venn 1 og Verdensdagen som presenterte hvilke tilbud de representerer, med fakta og reelle historier.

Terje Lien Aasland takket på vegne av hele delegasjonen for at de fikk komme. Han oppsummerte møte som utrolig spennende og at det blir gjort mye bra jobb i Mental Helse. Han oppfordret oss til å bruke de folkevalgte på Stortinget. Både med å sende inn synspunkt i saker, men også for å finne rutinemessige kontaktpunkt.

Telemarksbenken medium

Flere saker fra Mental Helse