27. mai 2020 Mental Helse

Tid, tillit og respekt

For Ida Michelle Pedersen har innleggelser på tvang vært livreddende og nødvendige. Men måten hun ble behandlet på, har hun opplevd som krenkende.

Tema, ida m pedersen, s.12 14
FOTO SOM TERAPI: Fotografering er viktig for Ida Michelle Pedersen. Å jobbe med selvportretter har hatt en terapeutisk effekt. (Foto: Ida Michelle Pedersen)
- Det må være mulig å være vennlig, bruke tid og si ting på en god måte. En innleggelse skal ikke være en straff, understreker hun.

- Innleggelsene har vært livsnødvendige, og jeg er ikke imot bruk av tvang. Noen episoder skulle jeg imidlertid gjerne vært foruten. Påkjenninger som har påført meg skader. Jeg kan fremdeles kjenne på de følelsene, sier Ida Michelle Pedersen (25).
Hun har opplevd flere tvangsinnleggelser, og har også blitt tvangsernært. To vidt forskjellige opplevelser. Ett aspekt er det som skjer der og da. Det andre er alt det som følger deg i årene etterpå. Flere ganger opplevde hun at de ansatte brukte en slags makt over henne, og at de benyttet seg av verbale trusler.
- Jeg tenker at en innleggelse først og fremst skal være til støtte og hjelp. Det handler om tid, vennlighet, holdninger og verdier.
Bildet er nyansert. Hun har også møtt flinke, dyktige og gode behandlere som har gitt henne motivasjon til å ta kloke valg.
- De som er genuint interessert og lytter, som viser at de bryr seg, istedenfor å avfeie. Som kan si: Jeg forstår deg ikke, men jeg er glad for at du deler tankene dine med meg.

Avgjørende innleggelser

Hennes første møte med psykiatrien var i 14-15 årsalderen. Ventetiden for å få en poliklinisk samtale var lang, og i denne perioden ble alt verre.
- Da jeg endelig fikk en time, var jeg veldig dårlig. Etter den andre samtalen ble jeg innlagt, forteller hun.
Pedersen har bak seg vanskelige år og flere innleggelser. Noen frivillige, andre på tvang. Ofte handlet det om å leve eller ikke. Da kan en innleggelse være avgjørende.
- Når ting gjør vondt og smerten er så stor, er det vanskelig å forstå at det beste er å leve. Da er det viktig at noen griper inn. Jeg kjenner så mange som har gått bort, som kanskje ville vært i live i dag dersom noen for alvor hadde grepet inn i tide.
Hva er ulv, ulv, og hva er reelt. Det kan handle om liv og død. Kronisk syke kan også ha akutte kriser, og kan trenge hjelpe der og da.
- Det må tas valg som sikrer at du er i live, også i neste uke, og uken etter.

Tid og tillit

En episode hun gjerne skulle vært foruten, var da rommet hennes ble strippet. Hun hadde noen impulsive episoder, og det ble hevdet at hun var til fare for seg selv.
– Jeg fikk panikk. Tingene mine ble tatt fra meg, og jeg følte meg innestengt i meg selv. Det føltes som om livet mitt forsvant. Hadde noen satt seg ned og tatt en skikkelig samtale med meg, hadde det kanskje ikke vært nødvendig å gjøre det på den måten.
Tvangsinnleggelsene handlet om å leve eller ikke, tvangsernæring handlet om mat. Da det skjedde, hadde hun ingen forståelse for at det var nødvendig. Hun hadde gått raskt ned i vekt og hadde kaotiske tanker.
- Vil du ikke, så holder vi deg fast, sa de. Ingen brukte tid på å prøve å forklare meg hva som foregikk. Det er fremdeles uforståelig for meg at de valgte å gjøre det slik. Jeg ble verre og verre. Jeg skulle ønske de hadde sagt at de var der for å hjelpe meg.
Tillit bygges ikke på én dag. Ofte klarer man ikke å åpne seg med det samme. Målet må være helsepersonell som står i det, som viser at de bryr seg, at de er der for deg, i dag og i morgen, og at de gjerne vil lytte.

Fra offer til kriger

I 2014 deltok hun i prosjektet Fra offer til kriger, et gruppetilbud i regi av Linda Øye. Prosjektets motto er Å våge, tro og drømme, og det legges ikke vekt på diagnoser og fortid. Det ble et skritt i riktig retning for Pedersen.
- På kurset lærte jeg mer om å ha tro på meg selv, at det er mulig å få til det jeg ønsker. Jeg lærte også en del om holdninger. Kurset førte til at jeg til tross for mye som er vanskelig, satte ferden mot Trondheim for å ta fotografutdannelse, forteller hun.
Interessen for foto begynte da hun fikk låne morens kamera i forbindelse med en permisjon under første innleggelse.
- Til å begynne med fotograferte jeg alt. Senere hadde jeg en periode da jeg tok selvportretter. Det ble en form for terapi.
Pedersen er dyktig og tar fotooppdrag. Drømmen er imidlertid å hjelpe andre, gjerne med en jobb innenfor helse- og omsorg. Hun er erfaringsformidler ved Stavanger Universitetssykehus, og har holdt foredrag for blant annet ansatte, ferievikarer og pasienter.
- Jeg forteller min historie, hva som har gjort meg verre og bedre, og hvor viktig det er at helsepersonell har gode holdninger og verdier i møte med pasienter. Det er viktig at de ikke dømmer, og sier «sånne som deg nytter det ikke med». Det har jeg opplevd.
Hun har lært og erfart, og tar holdninger og verdier med seg videre. Hun har fremdeles kontakt med behandlingsapparatet. Tilbakefall med spiseforstyrrelsen virker inn på det psykiske.

I likevekt

- I det store og hele er jeg heldig. Jeg har det bedre. Før var alt bare kaos. Nå har jeg mer innsikt, selv om jeg har utfordringer. Vekten er jevnere, det er ikke alltid det vonde veier tyngst, sier Ida Michelle Pedersen.
Hun gjentar at hun ikke er imot bruk av tvang, og forstår det kan være et dilemma for legen som skal ta avgjørelsen. Hun mener også at dersom noen nekter å la seg legge inn frivillig, må det ikke misbrukes av behandler til å fraskrive seg ansvaret.
- Hvis man har det forferdelig og svarer nei på spørsmålet om frivillig innleggelse, kan det skyldes tidligere dårlige erfaringer. Da kan det være klokt å bruke tid til å forsøke å overtale, forklare hvorfor en innleggelse er det beste. Den endelige avgjørelsen må alltid tas til det beste for pasienten. Da kan innleggelse på tvang bli nødvendig.

Fakta:

Tvangsinnleggelse § 3-2, tvungen observasjon og § 3-3, tvungent psykisk helsevern
Forutsetningene for tvangsinnleggelse er at pasienten har, eller at man mistenker at pasienten med overveiende sannsynlighet har, en alvorlig sinnslidelse og
• det er forsøkt å få til frivillig behandling, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.
• pasienten mangler samtykkekompetanse. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for pasientens eget liv eller andres liv og helse.
• innleggelse er nødvendig for å hindre at pasienten på grunn av sinnslidelsen enten får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller at det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller
• utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Flere saker fra Mental Helse