18. des 2019 Mental Helse

Tre priser skal deles ut

Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for organisasjonen.

Blomster
Mental Helse skal dele ut tre priser.

Nå kan du foreslå kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste arrangement. I år kan det være din kandidat som stikker av med en av prisene på kr. 10.000.-.

Dette er kriteriene:

Årets ildsjel:

Prisen skal gå til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse.
Vedkommende skal målbare verdiene til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre.
Vedkommende må kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: «en person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft».

Årets møteplass:

Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som driver den beste møteplassen.
Hva som karakteriseres som «den beste» er det opp til forslagsstillerne å begrunne i sitt forslag. Det kan for eksempel handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltmenneskene som deltar eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.

Årets arrangement (Dette gjelder ikke Verdensdagen sine arrangementer):

Årets arrangement er:
Inkluderende og åpent for alle
Har tema som treffer et bredt publikum
Motiverer og engasjerer

Generelle kriterier

Alle priser baserer seg kun på Mental Helses aktiviteter, medlemmer og lag. Det kan ikke deles ut priser til eksterne aktører.
Prisene baserer seg ikke på aktiviteter, medlemmer og lag tilknyttet Mental Helse Ungdom.
Det forutsettes at dersom enkeltpersoner får en pris, så går pengene til vedkommende sitt lokallag.
Alle priser er på kr. 10.000.-.

I forslagene må det komme frem:

Hvilken pris man foreslår kandidat til.
Hvem/hvilket lag man foreslår som kandidat.
Begrunnelse for forslaget.
Navn og kontaktopplysninger på hvem som er forslagsstiller.
Navn og kontaktopplysninger til dem man foreslår som prisvinnere.
Det er sentralstyret i Mental Helse som er juryen for prisene.
Vi ser frem til mange gode forslag som kan løfte frem verdifull innsats for Mental Helse.

Frist for å sende inn forslag er 06. januar 2020, innen kl. 17.00.
Forslag til kandidater sendes på e-post til post@mentalhelse.no, v/Kjersti

Flere saker fra Mental Helse