25. okt 2022 Mental Helse

- Ungdom lever sine liv bak skjermen

Sosiale medier stjeler en stor del av hverdagen til barn og unge. Mange føler på et stort prestasjonspress i en verden der alle andre har «perfekte liv». Nå kommer skandinavisk ungdom med en rekke klare krav til styresmaktene.

Image00008
Ungdom fra Norge, Danmark, Island og Færøyene møtte til workshop i København for å diskutere sosiale mediers påvirkning på dagens unge. (Foto: privat)

- Ungdoms mentale helse må få et større fokus blant politikerne. De negative følgene som sosiale medier har for mange ungdommer, må tas på alvor. Det må også jobbes aktivt med forebygging. Det kan ikke være slik at man må ha alvorlige selvmordstanker før man blir hørt. Hjelpen må bli bedre og langt mer tilgjengelig, sier Venn1-instruktør Ole Johannes Ferkingstad.

Sosiale medier styrer hverdagen

I forbindelse med den internasjonale konferansen IAYMH 2022 (International Awareness Youth mental Health), i København 29. september – 01. oktober, møttes ungdom fra Norge, Danmark, Finland, Island og Færøyene til en workshop om ungdommers mentale helse i en digital hverdag.

Ole Johannes deltok sammen med Emma Kristoffersen og Miranda Skurdal.

- Vi hadde to givende og lærerike dager der vi diskuterte hvordan sosiale medier påvirker vår mentale helse. Det er interessant å se hvor like erfaringer og refleksjoner vi har, på tvers av landene, rundt konsekvensene av vår digitale virkelighet, sier Ole Johannes, og utdyper:

- Barn får en iPad i fanget allerede fra de er halvannet år gamle. Livene våre er på sosiale medium. Det er så mange ulike plattformer der man føler et press for å prestere, og mange gidder ikke lenger å møte vennene sine. De snakker kun sammen på Snapchat.

Image00007
Vi håper at politikerne tar alvoret innover seg og sørger for forebyggende tiltak i skolen og ellers i samfunnet. I dag er det alt for vanskelig å få hjelp og mange blir sittende månedsvis i kø. Da kan det være for sent, sier Ole Johannes Ferkingstad.

Ber Meta og politikerne ta ansvar

På workshopen fikk ungdommene muligheten til å stille eier av Facebook, Meta, til veggs:

- Vi stilte spørsmål ved hvorfor sosiale medier er laget for å være så avhengighetsskapende. De sier at det jobbes med forbedringer, men virker ikke å ta innover seg problemet. Hvor tøft det er når man ligger kveld etter kveld og ikke klarer slutte å «scrolle», sier Ole Johannes, og fortsetter:

- Meta har «skjulte» funksjoner for redusert skjermtid som vi ikke ante eksisterte en gang. Vi forstår at sosiale medier er en pengemaskin, men det må ikke gå på bekostning av brukerne. At man blir så avhengig at man ikke lenger klarer å fungere i hverdagen.
Det ble laget bannere med forslag til endring, som nå blir spilt inn til Meta og sentrale politikere i de skandinaviske landene.

- Samtaleterapi kan ikke erstattes med en pille

- Vi håper at politikerne tar alvoret innover seg og sørger for forebyggende tiltak i skolen og ellers i samfunnet. I dag er det alt for vanskelig å få hjelp og mange blir sittende månedsvis i kø. Da kan det være for sent, sier Ole Johannes.
Ungdommene reagerer også på omfattende medisinbruk ved behandling av pasienter i psykiatrien.

- Medisiner kan være positivt for mange, men det kan også være avhengighetsskapende og etter hvert farlig. Det har vi sett flere tilfeller av i media, senest fra influenser Sophie Elise Isaksen. Den gode samtaleterapien kan ikke erstattes med en pille.

Image00004
Ungdommene kom med krav til styresmaktene fra alle de skandinaviske landa, i form av kreative bannere. – Det er interessant å se hvor likt vi tenker, på tvers av land og kulturer, sier Ole-Johannes.

Ingen ventelister med Headspace

Workshopen ble holdt i hovedlokalet til Headspace Danmark. Headspace er et lavterskeltilbud for ungdom fra 12 til 25 år, hvor det er fokus på å hjelpe ungdommene «her og nå».

- Gjennom Headspace kan ungdom komme som de er og få hjelp med det som plager dem. De får raskere hjelp enn hva de ville fått gjennom det offentlige hjelpesystemet. De blir tatt på alvor og det er ingen begrensing på tid, forteller Ole Johannes.
Han håper at Headspace kan bli en suksess også i Norge. Nå er fire pilotkommuner rundt om i landet i gang med å teste tilbudet.

- Det er veldig lange ventetider til DPS og andre behandlingstilbud, og mange blir oppfordret til å oppsøke private psykologer. Få unge har en slik økonomi at de kan betale opp mot tusen kroner i uken for en terapitime. Vi må jobbe for å få etablert Headspace over hele Norge, avslutter Ole Johannes.

Image00003
Ungdom fra Skandinavia diskuterte ungdoms psykiske helse på en stor konferanse i København i september.

Flere saker fra Mental Helse