7. jan 2019 Mental Helse

Venn1 besøker Longyearbyen skole

Venn1 har foretatt sitt nordligste besøk: Longyearbyen skole på Svalbard. 

Sterkere size large
Sterkere med Venn1.

TEKST OG FOTO: Veronica Pedersen

Longyearbyen har 2.500 innbyggere og begrenset tilgang på psykisk helsetilbud, noe som kan være utfordrende for beboerne. Derfor ble vi veldig glad for å bli invitert til å holde grunnkurs i psykisk helse for elever, foresatte og skolepersonell og ta del i TV-aksjonen i Longyearbyen.
Vi var tre Venn1-instruktører som dro til Svalbard. En smilende bergenser møtte oss med velkomstskilt på flyplassen i Longyearbyen. Det var ordnet med minibuss, og på vei til vandrerhjemmet var det lokal guiding, og vi fikk et lite innblikk i Svalbard sin historie. Det først som møtte oss var en inkluderende og vennlig kultur, det er tydelig at dugnadsånden er stor på Svalbard, det skulle vi få flere eksempler på under oppholdet vårt. 

Veronica m fl nett size large

ENGASJERTE: Tre Venn1-instruktører: f.v. Marte Irene Reitan, Veronica Pedersen og Benjamin Goksøyr.

Foreldremøte

Venn1 sitt første oppdrag var å holde foreldremøte på kvelden. Vel førti foreldre møtte opp, og vi fikk gleden av å bli godt kjent med alle. Foreldremøtet består av en introduksjon av Mental Helse og Venn1- programmet. Vi snakker om utfordringene som ungdom står overfor i dag og refererer til ungdata-undersøkelsen som forteller at ungdom er mye plaget av ensomhet, stress og depressive tanker. En viktig del av foreldremøtet er «erfaringsforedraget», da forteller en av instruktørene om egen psykiske uhelse, hvordan dette opplevdes i ungdomstida og hvordan han/hun fikk det bedre.

Utfordringer

Vi fortsatte med diskusjonsoppgaver for å synliggjøre utfordringene som kan forekomme i lokalsamfunnet og identifisere løsninger på disse. Foreldrene viste stort engasjement, og det ble påpekt at det er mye til- og fraflytting på Svalbard. Det er også et flerkulturelt samfunn med tilflytting fra asiatiske land. Vi vet at stress, kulturbarrierer og begrenset tilgang på psykisk helsetjenester kan føre til ensomhet. Dette gjenspeiles også i ungdata-undersøkelsen som forteller at 1 av 5 ungdommer føler seg ensom. For å bekjempe ensomhet er møteplasser for ungdom viktig, og ungdomsklubb kom som et forslag. Ungdomsklubben har lenge vært et tilbud, men manglende ressurser har gjort det vanskelig å opprettholde ønskede åpningstider.

Dugnadsånd

I diskusjon viste dugnadsånden seg, og flere ønsker å jobbe frivillig for å kunne bistå med lengre åpningstider av klubben. Foreldre og lærere ønsket å bidra til et bedre ungdomstilbud på Svalbard. Til tross for begrensede ressurser, trår lokalbefolkningen til for å skape et godt ungdomsmiljø.
Vi fikk også muligheten til å stille med stand under årets TV-aksjon på Longyearbyen skole. Svalbard var den kommunen som samlet inn mest penger per innbygger under årets aksjon. Skolen hadde klargjort arrangementet i flere måneder i forveien, og hvert eneste areal av skolen var tatt i bruk. Det var ulike aktiviteter, salg av elevprodukter i de forskjellige klasserommene, underholdning ved kulturskolen og loddsalg. Venn1 fikk stand i kantinen og møtte mange ungdommer og foreldre som var nysgjerrige på Venn1 og Mental Helse sitt arbeid. Vi brukte anledningen til å svare på spørsmål om psykisk helse og fortelle om Hjelpetelefonen, som er en gratis nasjonal tjeneste som alle kan ta i bruk.

Klasse size large

FORNØYDE MED VENN1: Elever fra 10. trinn på Longyearbyen skole.

Podcast om utenforskap

Videre fikk vi høre en podcast fra fire jenter ved 3VGS som handlet om utenforskap og jentenes opplevelse av å vokse opp i verdens nordligste lokalsamfunn med de gledene og utfordringene det bringer med seg. Jentene snakket om hvordan den psykiske helsen ble påvirket av å bo i et samfunn hvor fire måneder er preget av polarnatt, det vil si at det er mørkt både dag og natt. Det var interessant å høre hvor viktig tilhørighet var for jentene, og hvordan det å ha aktiviteter å gå til er av stor betydning for en god psykisk helse. Når det ikke er mange muligheter for annen aktivitet enn ulike former for idrett, kom ungdomsklubben igjen fram som et bra tiltak for ungdommene på Svalbard.
Venn1 holdt grunnkurs i psykisk helse for 110 elever, fra 8.trinn til 3VGS. Vi snakket om ensomhet, kriser og stress, depresjon og viktigheten av å være en god venn. Venn1 bruker begrepet «venneplikt», det innebærer hvordan man kan være en god venn, men at det ikke alltid betyr å holde ting hemmelig. Noen ganger betyr det å være en god venn at man må ta problemene videre til en trygg voksenperson. Dette falt i god smak hos elevene. Alle elevene ved Longyearbyen skole ble enige om å praktisere venneplikten framover og passe på hverandre. Vi hadde muligheten til å snakke med flere elever, og vi fikk mange gode klemmer etter endt kurs.

Tilbakemeldinger fra elevene: 

«Tusen takk for at dere kom! Dere er kule og snakker om viktige ting som vi ikke så ofte tenker på selv.»

«Så fint at dere ville komme til Svalbard, vi har mange utfordringer og mye ensomhet her. Så det er veldig fint å snakke om psykisk helse sammen i klassen, da vet vi hvordan vi kan ta bedre vare på hverandre når dere har dratt.»
Dette varmer Venn1 sitt hjerte, og vi ønsker å fortsette å spre åpenhet rundt psykisk helse, fordi psykisk helse er noe vi alle har. Den kan være god og den kan være dårlig, men det er verktøyene vi får som avgjør hvordan vi takler utfordringene i hverdagen. Og utfordringer det har vi alle, enten man er Venn1-instruktører, foreldre eller elever ved Longyearbyen skole.

Flere saker fra Mental Helse