10. okt 2020 Mental Helse

Verdensdagen for psykisk helse 2020 - det er i krisetider det må investeres i psykisk helse

Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Aurora, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og Kirkens SOS stiller krav til regjeringen om økt satsing på psykisk helse i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2020.

Vdph logo liggende cmyk

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse i 2020 har samtlige organisasjoner utarbeidet en felles
kravliste til regjeringen for bedre psykisk helse i Norge:

Den psykiske folkehelsa er under press og det er i krisetider at vi må satse på psykisk helse. Når vi gjør opp regnskapet for koronapandemien, må vi telle med alle kostnader. Både de som ble direkte påvirket av koronaen, de med psykisk uhelse som ikke fikk hjelpen de trengte og de som utviklet psykiske helseutfordringer som følge av pandemien.

Vi kan spare liv ved å forebygge bedre og samfunnet kan spares for store kostnader ved forebygging av psykiske helseutfordringer. Psykiske helseplager koster samfunnet mer enn all kreftsykdom til sammen og innen psykisk helse er det høy gevinst for den enkelte og samfunnet med forebyggende helsearbeid. I den
forbindelse er tiden moden for at det arbeides strategisk for å få ned antall selvmord i Norge. I tillegg må vi forhindre at psykisk helsevern og det psykiske helsefeltet blir ytterligere nedprioritert i budsjettene.

Hvilke politikere tør å satse på oppbygging og prioritering av psykiske helsetjenester? Det er vårutfordring nå.

Vi stiller følgende krav til regjeringen:
• Gi kommunene midler til å få i gang gode lavterskeltilbud; møteplasser for unge og eldre hvor
de kan treffe fagpersoner uten henvisning fra lege.
• Utvid og sats på forebyggende arbeid i skolene.
• Stopp nedbygging av sengeplasser.
• Rask Psykisk Helsehjelp må etableres over hele landet.
• Alle skal ha mulighet til å velge medisinfri behandling, uansett hvor de bor.
• Alle skal ha rett til en første konsultasjon for alle som henvises til spesialisthelsetjenesten.
• Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord må tildeles en betydelig finansiell
innsats for å kunne realiseres.
• Hjelpetelefonene må styrkes betraktelig.
• Pårørende skal høres og oppleve å bli ivaretatt og inkludert som en likeverdig
samhandlingspartner rundt pasienten.

Jill Arild, landsleder i Mental Helse
Tove Gundersen, Generalsekretær Rådet for psykisk helse
Christine G L Lingjærde, Leder LPP – landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Hildegun Flatebø, Leder Aurora – støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer
Lasse Heimdal, Generalsekretær Kirkens SOS

Kontakt:
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef Mental Helse, tlf 97523111

Flere saker fra Mental Helse