15. okt 2019 Mental Helse

Verdensdagen for psykisk helse og utdeling av Åpenhetsprisen 2019

Stor stemning på Festgalleriet i Oslo rådhus da Åpenhetsprisen 2019 ble delt ut.

Nett thomas, jill, linda
Åpenhetsprisvinner 2019, Thomas Seltzer. Her flankert av f.v. generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund og landsleder i Mental Helse, Jill Arild. (Foto: Magnus Kristiansen)

Mottakelsen fant sted i Festgalleriet hvor Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid, ønsket prisvinner og gjester velkommen.
Deretter viste landsleder Jill Arild til alle arrangementene som foregår på Verdensdagen i år; over 2200 markeringer.
- Det er overveldende. Vi er glad for at også svært mange bedrifter har valgt å markere dagen. Årets tema er Gi tid, og vi oppfordrer alle til å bruke tiden på ting som er godt for den psykiske helsen. Tid er penger sier vi, men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse og være til stede. En ting er sikkert, tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. I en tid der vi får inntrykk og uttrykk flommende over oss, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan gi og få. Derfor er det å gi av tiden sin, noe av det fineste man kan gjøre, og har du råd til å la være, spurte Arild.

Artikkel, åpenhetsp. jill og thomas, tv2, s.15 17
TALER: Her landsleder Jill Arild og prisvinner Thomas Seltzer. (Foto: Rune Hammerstad)

Åpenhetsprisvinner Thomas Seltzer

Om årets Åpenhetsprisvinner sa Jill Arild følgende:
- Årets vinner er mest kjent som bassist i Turboneger og programleder for TV-programmene Natta, Norge og Trygdekontoret. Åpen debatt om samfunnets vanskeligste temaer har vært Trygdekontoret sin fanesak. Som programleder har årets vinner tatt opp ulike tabuer i norsk samfunnsliv på en uredd og ukonvensjonell måte
Formen til Seltzer er folkelig, og i Trygdekontoret har han blant annet tatt opp temaer han har kalt Gamlis spessial, Høl i gjerdet på Gaustad, Voldtekt og Evig liv. Han utforsker temaene, og ikke minst utfordrer han de innbudte gjestene.
Selv mener han det ikke er nok åpenhet når det gjelder rus og psykiatri, og berømmer programmer som Jeg mot meg, Innafor, Helene sjekker inn og en rekke dokumentarer om psykisk helse.
Juryen påpeker at årets vinner har fortalt åpent og ærlig om egne depressive perioder som mange kan relatere seg til, og at han har en stil som omfavner mange som kan synes det er vanskelig å snakke om psykiske helseproblemer. Ved å være så åpen kan han bidra til at flere menn blir flinkere til å oppsøke hjelp, og at det vil kunne redde liv. Sist, men ikke minst, er det viktig med «mannsstemmer» i et felt mange oppfatter er mest for kvinner.
Deretter ble prisen, et kunstverk laget av keramiker Ole Martin Skaug og en gavesjekk pålydende kr.10.000 overrakt.
Sjekken utbetales til et veldedig formål bestemt av prisvinneren. Thomas Seltzer valgte å gi pengene til Veteranforbundet SIOPS.
- De gjør en formidabel innsats for norske veteraner, både likemannsarbeid og ikke minst når det gjelder arbeidet med posttraumatisk stress syndrom (PTSD), sa Seltzer.

Artikkel, åpenhetsp, thomas med pris, s.15 17
PRIS: Thomas Seltzer med pris i form av «Monsterkokk» av keramiker Ole Martin Skaug. (Foto: Rune Hammerstad)

I sin takketale sa Seltzer blant annet:
-Jeg vil takke Mental Helse for denne prisen, det er en stor ære og en anerkjennelse av at jeg innimellom bidrar til et eller annet oppbyggelig inni alt tullballet mitt, og det setter jeg veldig pris på. I den grad jeg har noe overordnet livsprosjekt, så må det være å jobbe for å endre måten man snakker og tenker om mental helse og rusproblematikk i offentligheten.

Videre understreket han betydningen av å likestille mentale lidelser og rusavhengighet med vanlige somatiske plager og sykdommer.
- Det innebærer at en med tunge psykiske lidelser møtes med samme ressurser som en kreftpasient, og at de av oss med såkalt lettere mentale lidelser møtes med samme innsatsvilje og beredskap som en med brannskader. (…) Jeg sier «såkalte» lettere mentale lidelser fordi jeg liker ikke den betegnelsen helt. Jeg føler at lettere kriminaliserer angst og depresjon, det vil si de absolutt vanligste årsakene til selvmord. (…)
Språket skaper virkelighet, og den helsepolitiske virkeligheten er ikke noe unntak. For å parafrasere det man har kjempet for i mange år i forbindelse med offentlig finansiert tannpleie, nemlig at “det er på tide å gjøre tennene til en del av kroppen”, så vil jeg si: Det er på tide å gjøre hodet til en del av kroppen.

Du kan høre hele talen til Thomas Seltzer på Mental Helse sin Facebook-side.

Etter utdelingen av Åpenhetsprisen sto Synne Sanden for det musikalske innslaget, og deretter kunne vel hundre gjester hadde forsyne seg med fingermat. Til slutt var det tilbud om omvisning på rådhuset.

Gjester på rådhuset
Artikkel, åpenhetsp, pasient og bruker, s.15 17
GJESTER PÅ RÅDHUSET: Oddvar Faltin og Anne-Lise Kristensen fra Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. (Foto: Grethe Ettung)

Anne-Lise Kristensen og Oddvar Faltin fra Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus utgjorde to av de rundt 100 gjestene på mottakelsen. De hadde startet dagen klokken 7.00 og gått rundt i byen og delt ut informasjonsmateriell. I tillegg hadde de besøkt helse- og omsorgsminister Bent Høie og gratulert ham med dagen.
Når det gjaldt Åpenhetsprisen syntes de Thomas Seltzer var en verdig vinner.
- Han fortjener helt klart prisen. Han er klok, morsom og reflektert. Det er viktig at menn står fram og snakker om egne psykiske helseutfordringer. Det har vært en tendens til at det er kult å ha en psykisk lidelse, men det er mye mer alvorlig enn som så.

Artikkel, åpenhetsp, fontene, s.15 17
FONTENEHUS-GJESTER: Aglaia Nilsen, Fontenehuset Bærum, Karl Martin Kirknes, Fontenehuset Oslo Øst, Solveig Persson, Fontenehuset Oslo Øst, og Marie Strand, Fontenehuset Bærum. (Foto: Grethe Ettung)

Aglaia Nilsen, Karl Martin Kirknes, Solveig Persson og Marie Strand var også hjertelig til stede på rådhuset.
Aglaia og Marie fortalte at Fontenehuset i Bærum, sammen med Mental Helse Asker og Bærum, hadde ønsket velkommen til TIDenes dag. De hadde invitert til vandring gjennom Fontenehusets ulike temarom og avsluttet med gratis lunsj til alle besøkende.
Solveig og Karl Martin opplyste at Fontenehuset Oslo Øst hadde engasjert Helsebror Per Arthur Andersen på Verdensdagen. Han holdt foredrag om “Den viktigste personen”.
For øvrig var det stor enighet om at Thomas Seltzer fortjente prisen. De syntes han holdt en god tale og verdsatte at prispengene gikk til SIOPS.

Flere saker fra Mental Helse