21. nov 2022 Mental Helse

Statsbudsjettet 2023: – Vi kan ikke drive hjelpetelefonen på luft og kjærlighet

Nybakt landsleder, Ole-Marius Minde Johnsen, går raskt til verks og brukte den første dagen i møter med politiske partier om statsbudsjettet. – Regjeringen må forstå at mange er avhengige av våre svartjenester. Derfor må vi få tryggere rammebetingelser nå som vi er tatt ut av statsbudsjettet.  

Dsc06451
Nybakt landsleder, Ole-Marius Minde Johnsen, går raskt til verks og brukte den første dagen i møter med politiske partier om statsbudsjettet. Her med Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV. (Foto: Adrian Pracon/Mental Helse)

Når regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober, ble det kjent at både Mental Helses svartjenester og en rekke andre organisasjoner skulle ut av statsbudsjettet. De skal overføres til søknadsbaserte tilskuddsordninger, noe som kom overraskende på mange.  

Ole-Marius brukte første dagen som landsleder i møte med Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV, hvor han håper at de kan bidra til å styrke tjenestene.  

– Mental Helse støtter intensjonen om å rydde opp blant tilskuddsmottakere, da det har blitt etablert veldig mange ulike hjelpetjenester i løpet av pandemien. Kvaliteten på tjenestene er ikke godt nok kartlagt av myndighetene. Mental Helse har drevet på i 30 år og er et viktig tilskudd til offentlige helsetilbud, sier Minde Johnsen.  

Mental Helses svartjenester mottok totalt 350.000 henvendelser i fjor og vi vil få enda flere i år. Det er henvendelser fra personer som står i en vanskelig livssituasjon. 

– Vi er en livsviktig og akutt førstelinje for befolkningen. Våre over 90 ansatte er godt trente i å håndtere vanskelige situasjoner, og innehar høy kompetanse som er avgjørende for å hjelpe de som står i en krise. Kompetanse som kan gå tapt dersom vi ikke har forutsigbare rammer for drift av tjenestene, sier landslederen.  

Hvor mye Mental Helse kan forvente å få i støtte til å drifte svartjenestene er fortsatt ukjent. Gjennom innspill har organisasjonen bedt om 32,5 millioner kroner for 2023. Hva som blir innvilget er usikkert frem til mars/april, godt inn i budsjettåret.  

– Mental Helse kan ikke drive tjenesten på luft. Vi har derfor satt i gang sparetiltak som gjør at vi kan sikre en drift fremover, men det er langt fra den kapasiteten vi ønsker å ligge på, sier landslederen.  

Landslederen takker for et godt og konstruktivt møte med stortingsrepresentant Hussein og sier at SV må sørge for at Mental Helses svartjenester blir styrket.  

– Det er mange som har det vanskelig nå og det må myndighetene ta på alvor. Da må enkle, men effektive lavterskeltjenester som vår hjelpetelefon og -chat styrkes, avslutter Minde Johnsen.  

Flere saker fra Mental Helse