7. jan 2020 Mental Helse

Vi trenger din stemme

Det viser seg at mer enn 80 % av all forskning som gjøres ikke blir brukt.

Colourbox14566403

Grunnen til at den ikke brukes er at den ofte ikke tar utgangspunkt i brukernes erfaringer og brukere kommer for sent inn i forskningsprosessen. Derfor gjør OsloMet – storbyuniversitetet og Mental Helse en undersøkelse av hva medlemmene i Mental Helse og andre med erfaring med psykiatrien ønsker at det forskes mer på.

Dato: Torsdag 23. januar.
Tid: kl. 12.00 -15.00.
Sted: Oslo MET, Pilestredet 46, 0167 Oslo.

Vi trenger din stemme og håper at du har mulighet til å delta.

Påmelding sendes snarest til aud.karin.bjorn@mentalhelse.no

Flere saker fra Mental Helse