26. mai 2021 Mental Helse

Vil du delta i et forskningsprosjekt?

Lovisenberg diakonale høgskole ved førsteamanuensis Randi Tofthagen skal gjennomføre en studie om ”Menns egne erfaringer med bedring med/fra
ytre selvskade” og søker etter deltakere. Målgruppen for studien er menn 18-60 år.

Mann deprimert

Studiens formål

Dette er et spørsmål til deg om du ønsker å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å utforske menns egne erfaringer med bedring (recovery) med /fra ytre selvskade. Ytre selvskade er skade du selv har påført din egen kropp. I dette skrivet gir vi deg informasjon om hva deltakelse i studien vil innebære for deg.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Lovisenberg diakonale høgskole er ansvarlig for prosjektet i Norge. Når intervjuet er skrevet om til tekst, anonymisert og ikke kan spores tilbake til deg, vil intervjuet inngå i en studie med; brukerorganisasjonen SHEDO i Sverige, brukerorganisasjonen LFSS i Norge, Åbo Akademiet i Finland, Umeå universitet i Sverige og Luleå Tekniska Universitet i Sverige.
Det vil på bakgrunn av intervju med menn i Norge og Sverige skrives en vitenskapelig artikkel om tema bedring (recovery) fra/med ytre selvskade – slik menn selv beskriver sine erfaringer.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Voksne hjemmeboende menn mellom 18-60 år er målgruppen for studien. For å nå frem til menn som ønsker å delta i studien har du nå fått en forespørsel fra Mental Helse. Du henvender deg til randi.tofthagen@ldh.no hvis du ønsker å delta i studien å bidra med din erfaringskunnskap om recovery fra/ med ytre selvskade.

Hva innebærer det for deg å delta?

Å delta i studien innebærer for deg å bli intervjuet via zoom. Zoom anvendes på grunn av pandemien. Intervjuet vil vare i cirka en time. Lena Maria Haugerud som er leder av landsforeningen for forebygging av selvskade og selvmord vil delta som brukerforsker under intervjuet. Du har også mulighet til å ta kontakt med Landsforeningen for forebygging av selvskade og selvmord i etterkant av intervjuet ved behov for det. Hovedspørsmålet i intervjuet er: Hva er bedring med/fra ytre selvskade for deg? Intervjuet tas opp på en frittstående lydfil og skrives deretter om til tekst. Lydfilen oppbevares så nedlåst til prosjektet er ferdigstilt.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Lovisenberg diakonale høgskole ved førsteamanuensis Randi Tofthagen, e-post; randi.tofthagen@ldh.no
• Vårt personvernombud: Eirik Meisingset Johansen; eirik.meisingset.johansen@ldh.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

Her finner du fullstendig informasjon og samtykkeerklæring Til mental helse; Informert samtykkeskjema.veiledende mal for informasjonsskriv-8

Flere saker fra Mental Helse