20. jan 2020 Mental Helse

YAM er i gang

Mental Helses selvmordsforebyggende undervisningsprogram (YAM) har oppstart i dag.

Colourbox13417006

Nå starter undervisningsprogrammet YAM (Youth Aware of Mental Health) i Kongsberg! Tislegård ungdomsskole i Kongsberg er først ut og har oppstart i dag, mandag 20. januar.

YAM er evaluert innenfor forskningsprosjektet Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) der 11 000 ungdommer deltok. Målet var å evaluere ulike skolebaserte innsatser for å bedre ungdoms psykiske helse. Det viste seg at YAM førte til en effektiv reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med omtrent 50%. Antallet nye tilfeller av depresjon ble redusert med omtrent 30% hos ungdommene som deltok.

Mental Helse har rettighetene til YAM i Norge, og er nå i gang med pilotprosjektet i Kongsberg kommune. Her vil 3000 ungdomsskoleelever få undervisning av skolerte YAM-instruktører. Det betyr at 3000 ungdommer vil få handlingsalternativer til å håndtere motgang og problemer i livet. Ungdom vil bli gitt verktøy for å klare å leve og klare å takle det som kommer.

YAM bør tilbys alle ungdomsskoleelever i Norge, fordi verdens beste land burde tilby verdens beste forebyggende tiltak for ungdoms psykiske helse. Det er tatt i bruk i Australia, England, Irland, India, Sverige og flere andre land med svært gode resultater.

Les mer om YAM her.

Flere saker fra Mental Helse