Uttalelse samhandling size large
5. des 2011 Mental Helse

Grunnmuren for samhandling salderes bort

Mental Helse har med stigende uro sett hvordan kommunene og helseforetakene gradvis, etter opptrappingsplanenes avslutning, på nytt reduserer tilbudet til mennesker med psykiske helseproblemer. Landsstyret i Mental Helse ber om at psykisk helse og rus prioriteres på lik linje med annen helse innen samhandlingsreformen, og at Storting og Regjering setter en stopper for nedskjæringene innen psykisk helsevern.

Uttalelse tvang 3 size large
5. des 2011 Mental Helse

Sprikende lovverk svekker pasientsikkerhet

Et samlet pasientnorge deler Mental Helses ønske om styrket rettsikkerhet for dem som trenger samfunnets ivaretagelse og omsorg. FFOs kongress har gått inn for å samle alle tvangshjemler i helse og sosiallovgivningen. Landstyret i Mental Helse ber derfor om at regjeringen uavhengig av høringsfristen på Paulsrudutvalgets innstilling, straks iverksetter arbeidet med å nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide et nytt felles lovverk.

Ola kristian blogg om tvang size large
1. des 2011 Mental Helse

Søkelys på tvangsbruk og lovgivning

I Bergen skal Mental Helses tillitsvalgte samles for blant annet sette tvangsbruk og lovgivning på dagsorden. Utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av Samhandlingsreformen neste år skal også løftes.

Anne grethe 2 size large
29. nov 2011 Mental Helse

FFO støtter Mental Helses forslag om en felles lov

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Kongress, som er FFOs høyeste myndighet, gikk nylig inn for å støtte Mental Helses forslag om at all tvangslovgivning innen helse- og sosialtjenestene samles i en felles lov. – En gledelig og viktig beslutning, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Paaroerendeundersoekelse size large
28. nov 2011 Mental Helse

Helsepersonell er ikke interessert i pårørende

De politiske signalene om at pårørende skal være en ressurs i helsetjenesten er veldig tydelige. I praksis viser det seg at pårørendes oppfatning og erfaring vies liten oppmerksomhet av helsepersonell, viser en undersøkelse i regi av en forskergruppe ved Universitetet i Stavanger.

Bjoern lydersen morsk size large
24. nov 2011 Mental Helse

Krever handling bak ord

Bruken av tvang i psykisk helsevern har vært uendret de siste tre år viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Dette til tross for en Opptrappingsplan for psykiske helse, samt en rekke tiltak for å få redusert tvangsbruken. – Nå er det på tide å sette handling bak ord, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Extratildelingen 2011 size large
22. nov 2011 Mental Helse

Får 10 millioner Extra

-  Det er fantastisk at Mental Helse får 10 millioner av årets Extra-tildeling, sier en fornøyd Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Bjoern lydersen width 6 size large
17. nov 2011 Mental Helse

Et spørsmål om ledelse og prioritering

Ved flere helseforetak kan psykisk syke unge måtte vente i flere måneder på hjelp, dersom situasjonen ikke vurderes som akutt. – Ventetid kan få uheldige konsekvenser for unges skolegang, arbeid og yrkeskarriere, og sosiale relasjoner, advarer Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse

Arnhild anne grethe size large
16. nov 2011 Mental Helse

Åpenhetsprisvinner med bokslipp

Arnhild Lauveng kommer nå med sin fjerde bok. Denne gangen er det ungdom og psykisk helse som belyses.

Raadetkonferanse og frafall size large
11. nov 2011 Mental Helse

Frafall i skolen og psykisk helse

Antallet unge uføre vokser raskt. 36 000 under 30 år er på varig uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Rådet for psykisk helse inviterte til konferanse for å finne mulige løsninger.

Arne glenna size large
9. nov 2011 Mental Helse

Fulltegnet mentorsamling

- Vi kunne arrangert to mentorsamlinger denne gangen, sier en fornøyd Arne Glenna ved Mental Helses Arbeidslivstelefon. Til helgen holdes den andre mentorsamlingen siden ordningen startet i 2008. Interessen viser at det er et stort behov for et slikt likemannstilbud.

Mestringsgrupper barn size large
7. nov 2011 Mental Helse

Nye kunnskapsveier

Den 30. november lanseres ressursnettsiden “Når barn er pårørende”. Det er en del av organisasjonen Voksne for Barns arbeid for barn og ungdom som er pårørende av blant andre psykisk syke.

Mh bamble satser paa unge size large
2. nov 2011 Mental Helse

Vil fortsatt satse på de unges psykiske helse

Erfaringen etter Verdensdagen for psykisk helse, gjør at Mental Helse Bamble ønsker et fortsatt samarbeid med ungdomsklubbene i kommunen.

Valdres viser veg size large
31. okt 2011 Mental Helse

Ny portal om psykisk helse

På selveste Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, fikk innbyggerne i Valdres en helt egen nettside for psykisk helse.

Dreamstime 3214495 size large
28. okt 2011 Mental Helse

Brukerinvolvert forskning

Studietilbudet Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid vektlegger samvirke mellom mennesker som har erfaring med psykiske helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeid. Mental Helse samarbeider med Høgskolen i Buskerud om studiet.

Saar i sjelen size large
25. okt 2011 Mental Helse

Suksess for "Sår i sjelen"

Den mer og mer kjente forestillingen om selvskading har turnert rundt på flere arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Torsdag kan du se Sår i sjelen på Tysværtunet.

Agk size large
24. okt 2011 Mental Helse

Raserer tilbudet

For å spare inn kostnader som skyldes overforbruk innenfor somatiske helsetjenester, skal helseforetaket Vestre Viken i dette tilfellet kutte med 58 millioner kroner innen rus og psykiatri. Dette vil faktisk medføre en rasering av et tilbud, som det i en tiårsperiode er bevilget ekstra midler til for å få opp på et forsvarlig nivå.

Sara mark og bodil size large
20. okt 2011 Mental Helse

De unge vil forandre verden

- Verdighetsdagen gjør noe med oss. Det er tilbakemeldingen som frivillig veileder Sara Sandberg fikk fra elevene etter gjennomføringen av Global Dignity Day i dag.

Global dignity day jattaa vgs size large
20. okt 2011 Mental Helse

En global holdningskampanje

Hvordan kan vi styrke vår egen og andres verdighet? Det skal 27 000 norske elever finne svaret på i dag.

Trygderegler til besvaer size large
19. okt 2011 Mental Helse

Trygderegler til besvær

- Min mann og jeg betaler NAV 96.000kr i året for at vi er gift. Skal det være sånn? spør Linda Øye i sitt blogginnlegg. En reduksjon i friinntekten, i tillegg til å bli trukket i stønad fordi hun er gift, vil ha store konsekvenser.