Paulsrudrapport 1 full size large
17. jun 2011 Mental Helse

Kan gi mindre bruk av tvang

Et utvalg som har sett på bruk av tvang i psykisk helsevern overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. Innstillingen fra utvalget er et bidrag til regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevern.

Ss lansering av nye sider size large
15. jun 2011 Mental Helse

Strålende fornøyde!

Lanseringen av de nye nettsidene til Mental Helse ble feiret under åpningen av sentralstyremøte for Mental Helse i går. Sentralstyret var strålende fornøyde med at de nye sidene endelig var på plass.

Ny side size large
14. jun 2011 Mental Helse

Mental Helse i ny drakt!

Hipp, hurra – gratulerer Mental Helse! Endelig er ventetiden over og tidspunktet kommet for at nettsiden fremstår i ny drakt. Design er frisket opp, og nye funksjoner kommet til. Alt med tanke på at organisasjonen skal ha en innbydende og funksjonell side vi er stolte av og som mange andre også enn oss selv finner nyttig og interessant.

Aapenhetspris size large
10. jun 2011 Mental Helse

Åpenhetsprisen 2013

Åpenhetsprisen deles ut hvert år av Mental Helse til en person eller gruppe eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å skape åpenhet om psykisk helse. Nå skal kandidatene plukkes.              

Dreamstime 5166296 size large
9. jun 2011 Mental Helse

- Uføre rammes

Fribeløpet til uføre skal nå settes ned. Mental Helse mener regjeringens forslag svekker muligheten til å prøve seg i jobb. – Å kutte fribeløpet vil ramme mange hardt, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Samarbeid beskjaert size large
7. jun 2011 Mental Helse

Om brukerperspektivet i framtiden

Bruker og pårørendeorganisasjonene innen psykisk helsefeltet er samlet på Hamar for å diskutere brukerperspektivets plass i utviklingen av helsetjenestene. Deltakerne inviteres også til å se på hvilken rolle brukerperspektivet skal få i framtiden.                    

Haand som skriver size large
6. jun 2011 Mental Helse

100 søknader til ExtraStiftelsen

Mental Helse er en av de 277 godkjente organisasjoner som i disse dager sender sine søknader om midler til prosjekter gjennom ExtraStiftelsen. Det er overskuddet fra TV-spillet Extra som går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

Anne grethe 2010 size large
6. jun 2011 Mental Helse

Et godt helsetilsyn styrker brukerens rettigheter

For første gang har Helsetilsynet hatt tilsyn med privatpraktiserende psykologer og psykiatere. På TV 2 uttalte en privatpraktiserende psykolog at han er kritisk til at Helsetilsynet med hjemmel i loven kan gå inn og granske pasientjournaler. – Denne saken må ikke bidra til å svekke tilsynsordningen. Problemet her er ikke tilsynet, men at pasienten ikke gjøres klar over det, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Gruppebilde hj.tlf size large
6. jun 2011 Mental Helse

På kurs for å lære om førstehjelp ved selvmordsfare

Daglig får Hjelpetelefonen to til tre samtaler fra mennesker hvor tema er om de ønsker å leve eller ikke. Siste halvår mottok tjenesten 468 slike henvendelser. Som en del av kvalitetsforbedringen på Hjelpetelefonen skal veilederne kurses for enda bedre å gjennomføre slike samtaler.

Tankens kraft size large
6. jun 2011 Mental Helse

DVD om mestring av depresjon gjennom kognitiv terapi

- Depresjon er en voldsom kraft. Den depressive lidelsen gjentar negative tanker om igjen og om igjen. Den stjeler selvtillit, livslyst og energi. Slik beskriver psykolog Torkil Berge hvordan mange opplever depresjon i filmen Tankens Kraft.

Tvang 2 size large
30. mai 2011 Mental Helse

Historisk høye tvangstall

Et innslag på NRK Dagsrevyen 17.mai viser at innleggelse ved tvang i psykisk helsevern er historisk høyt. I 2009 ble det gjort mer en 3500 tvangsinnleggelser. De regionale forskjellene er enorme og tilsier at tvangsbruken kan reduseres kraftig. Det kommenterte professor Georg Høyer fra Universitetet i Tromsø som sitter i Tvangsforskningsnettverket på Dagsrevyens innslag.

Vestfoldmh size large
24. mai 2011 Mental Helse

Kunnskap og inspirasjon i Vestfold

Det som står på den politiske dagsorden i Mental Helse var blant annet tema da alle lokallagene i Vestfold samlet seg sist helg i Svarstad.Holdninger mennesker med psykiske helseproblemer blir møtt med, samt erfaringer med hjelpeapparatet ble også drøftet.

Paaroerende size large
24. mai 2011 Mental Helse

Pårørende er en viktig ressurs

Pårørende får for lite informasjon. Altfor mange i helsevesenet gjemmer seg bak taushetsplikten. Dels skyldes det manglende kunnskap om lovverket, dels holdninger, sier førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger Alice Kjellevold.                    

Stortinget size large
11. mai 2011 Mental Helse

Viktig dag i Stortinget for Mental Helse

Karin Yrvins stilte en viktig interpellasjon om arbeid og psykisk helse. Dessuten deltok vi i høring hos Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med ny kommunal helse- og omsorgslov og Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Brukerstyrt size large
9. mai 2011 Mental Helse

Brukerstyrt personlig assistanse

For mennesker med psykiske helseproblemer er det viktig med rehabilitering, oppfølging og deltagelse i nærmiljøet basert på egne verdivalg. Det er derfor viktig å sikre at ordninger som kan bidra til dette lovfestes i kommunene.

Bly5 j lindgren size large
6. mai 2011 Mental Helse

Nyvalgt nestleder i Rådet for psykisk helse

Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse er valgt til ny nestleder i styret for Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse har 26 medlemsorganisasjoner, som også Mental Helse er medlem i.

Morten 2ledere size large
6. mai 2011 Mental Helse

Pensjoneres fra Hjelpetelefonen

Etter 19 år ved Hjelpetelefonen til Mental Helse takket Morten Tveten (62) av som veileder. Han har vært ansatt siden telefontjenesten startet i 1992. Mange kom for å markere at Tveten er blitt pensjonist, og godordene var mange!

Img 2610 size large
3. mai 2011 Mental Helse

Kraftig økning i kursaktiviteten i Mental Helse

- I første kvartal av 2011 har vi hatt en dobling i antall kurs i Mental Helse,sammenlignet med fjoråret. Økt fokus på opplæring i Mental Helse gir også økt aktivitet og engasjement i lagene, sier Turid Remme, sekretær for studiearbeidet i Mental Helse. Alle kursene er godkjent gjennom Funksjonshemmedes studieforbund (FS), som Mental Helse er medlem av.

Samhandling size large
12. apr 2011 Mental Helse

Stort ansvar og stor frihet til kommunene

Med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene et større ansvar for fremtidens helse og omsorgstjenester. Flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene. Samtidig får kommunene stor frihet til hvordan de vil organisere tilbudene og hvordan de vil fylle tjenestene med innhold og kompetanse.

Samarbeid beskjaert size large
12. apr 2011 Mental Helse

Internasjonalt navn for Mental Helse

Mental Helse har som målsetting å ha et nært og godt samarbeid med andre interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, både nasjonal og internasjonalt. Det er derfor vedtatt at Mental Helse skal ha et internasjonalt navn. Det nye navnet er Mental Health Norway.