Morten 2ledere size large
6. mai 2011 Mental Helse

Pensjoneres fra Hjelpetelefonen

Etter 19 år ved Hjelpetelefonen til Mental Helse takket Morten Tveten (62) av som veileder. Han har vært ansatt siden telefontjenesten startet i 1992. Mange kom for å markere at Tveten er blitt pensjonist, og godordene var mange!

Img 2610 size large
3. mai 2011 Mental Helse

Kraftig økning i kursaktiviteten i Mental Helse

- I første kvartal av 2011 har vi hatt en dobling i antall kurs i Mental Helse,sammenlignet med fjoråret. Økt fokus på opplæring i Mental Helse gir også økt aktivitet og engasjement i lagene, sier Turid Remme, sekretær for studiearbeidet i Mental Helse. Alle kursene er godkjent gjennom Funksjonshemmedes studieforbund (FS), som Mental Helse er medlem av.

Samhandling size large
12. apr 2011 Mental Helse

Stort ansvar og stor frihet til kommunene

Med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene et større ansvar for fremtidens helse og omsorgstjenester. Flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene. Samtidig får kommunene stor frihet til hvordan de vil organisere tilbudene og hvordan de vil fylle tjenestene med innhold og kompetanse.

Samarbeid beskjaert size large
12. apr 2011 Mental Helse

Internasjonalt navn for Mental Helse

Mental Helse har som målsetting å ha et nært og godt samarbeid med andre interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, både nasjonal og internasjonalt. Det er derfor vedtatt at Mental Helse skal ha et internasjonalt navn. Det nye navnet er Mental Health Norway.

Psykologprisen 2011 1 size large
12. apr 2011 Mental Helse

Psykologpris for pionerarbeid med familievold

Psykologspesialist Per Isdal, leder for behandlingssenteret Alternativ til vold i Stavanger ble i går tildelt Den Store Psykologprisen, en helt ny pris for psykologer i Norge. Isdal fikk prisen for sitt arbeid med å spre kunnskap om å bidra til bevisstgjøring av familievold som samfunnsproblem.

Dreamstime 11807497 size large
12. apr 2011 Mental Helse

Regionsamling med faglig inspirasjon

- Når fylkesledere og nestledere fra Sør-Øst regionen i Mental Helse samles styrker det samhandlingen og gjør oss bedre i stand til å koordinere innsatsen i fylkene, sa Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse som var invitert på samlingen på Gardermoen fredag og lørdag.

Bjoern lydersen nett size large
12. apr 2011 Mental Helse

Profilert på nett

- Det trigger meg hver eneste dag å kunne fokusere på muligheter for mestring og selvstendighet fremfor sykdom og utenforskap. Mental Helse er en modig og viktig organisasjon som har vært i en rivende utvikling, sier Bjørn Lydersen i et intervju med Rådet for psykisk helse.

Anneg kluderud size large
12. apr 2011 Mental Helse

Roser Ap-politiker for åpenhet om psykisk sykdom

Aftenposten skriver i dag om stortingsrepresentanten Karin Yrvin (Ap) som står frem og forteller at hun har diagnosen biploar lidelse. Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse sier til avisen at ”dette synliggjør at det ikke finnes noen sammenhang mellom menneskelige ressurser og psykiske lidelser”.

Haakon mariann size large
12. apr 2011 Mental Helse

Nytt og bedre medlemsregister

Et nytt medlemsregister i Mental Helse er i ferd med å komme på plass, og dette har ført til noen forsinkelser, blant annet på utsendelse av medlemskontingent. – I løpet av uke 13 har vi fått sendt ut alle kontingentene for 2011, sier Håkon Røsaker i Mental Helse.

Dreamstime 15323709 size large
12. apr 2011 Mental Helse

Stor studieaktivitet i Mental Helse

- Oppskriften på fornyelse og arbeid som organisert bruker- og tillitsvalgt, er opplæring sa Anne Grethe Klunderud da hun ble valgt som landsleder for Mental Helse i 2007. Siden den gang har antall kurstimer i organisasjonen skutt i været.

Dreamstime 8981252 size large
12. apr 2011 Mental Helse

Søkelys på tvangsbruk og lovgivning

På bakgrunn av landsmøtesak om tvangsbruk og lovgivning har sentralstyret nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvordan Mental Helse skal følge opp landsmøtevedtaket. Arbeidsgruppen skal møtes 17. og 18. mars.

Infoteam nett size large
12. apr 2011 Mental Helse

Nytt informasjonsteam i Mental Helse!

I begynnelsen av mars ble det dannet et nytt informasjonsteam i Mental Helse. Målet for det nye informasjonsteamet er å fortsette det gode arbeidet med å sette Mental Helse sine politiske saker på dagsorden og påse at medlemmenes erfaringer blir formidlet til flest mulig.

Venn1 samling size large
12. apr 2011 Mental Helse

Psykisk Helse i Skolen opp i Stortingets spørretime

Helsedirektoratet har foreslått å legge ned det nasjonale prosjektet Psykisk Helse i Skolen og videreføre dette arbeidet gjennom de Regionale Barne- og Ungdomspsykiatriske sentra (R-BUP). I Stortingets spørretime onsdag 9.mars vil Bent Høie, leder for Stortingets Helse – og omsorgskomite, stille Helseminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen spørsmål om hva årsaken er til at Psykisk Helse i Skolen ikke videreføres som permanent ordning.

Dreamstime 6961872 size large
4. apr 2011 Mental Helse

Hvordan er tilbudene innen det psykiske helsefeltet lokalt?

Mental Helse er en organisasjon som har som mål å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsearbeidet. Som landsdekkende organisasjon har vi en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over det psykiske helsearbeidet i hele landet. I den forbindelse har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle lokallagene og fylkeslagene som skal kartlegge tilbudene til det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Img 6312 size large
29. mar 2011 Mental Helse

Vil jobbe for en god fremtid for mennesker som sliter psykisk

-Likeverd, åpenhet og respekt er Mental Helses verdier, og mitt inntrykk er at de holdes høyt. Disse skal vi leve etter og dette skal vi bli målt på, sa Bjørn Lydersen, som hadde sin første dag på jobben som generalsekretær for Mental Helse mandag.

Moete paulsrudutvalg size large
29. mar 2011 Mental Helse

Lovutvalg om tvang i samtale med Mental Helse

I slutten av mai skal lovutvalget som utreder regler om tvang innen psykisk helsevern legge frem sin rapport etter ett års arbeid. I den oppsummerende fasen ønsket lovutvalgets leder, advokat Kari Paulsrud å møte Mental Helse for å få større kjennskap til organisasjonens argumentasjon for å fjerne lov om psykisk helsevern.

2 trond aarre size large
29. mar 2011 Mental Helse

Poliklinikk uten ventetid

Fra 1. februar tilbyr Nordfjord psykiatrisenter polikliniske tjenester uten ventetid. Alle pasienter med henvisning får time innen 24 timer. – Vi er strålende fornøyd. Nå håper jeg resten av landet følger etter, sier Solfrid Lillebø i Mental Helse Sogn & Fjordane.

Anneg kluderud size large
29. mar 2011 Mental Helse

50 tiltak for bedre psykisk helse

-Vi er glade for mange av anbefalingene i den nye rapporten til Folkehelseinstituttet, særlig de primærforebyggende tiltakene. Disse er helt i tråd med Mental Helses sosialpolitiske handlingsprogram for de neste årene, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Bly5 j lindgren size large
29. mar 2011 Mental Helse

Bjørn Lydersen

-Jeg gleder meg til å komme tilbake på psykisk helsefeltet, sier Bjørn Lydersen, som nylig takket ja til jobben som generalsekretær i Mental Helse. Lydersen jobbet i 2008-09 i et vikariat som generalsekretær i Rådet for psykisk helse og driver nå sin egen virksomhet.

Venn1 stor size large
29. mar 2011 Mental Helse

På kurs for ungdom om psykisk helse

Etterspørselen etter Mental Helses undervisningsprogram venn1 er så stor at medarbeiderstaben må økes, sier prosjektleder Rune Helland. Det arrangeres derfor en ny skoleringssamling for ungdomskontakter 4-6 februar i Oslo.