Venn1 samling size large
12. apr 2011 Mental Helse

Psykisk Helse i Skolen opp i Stortingets spørretime

Helsedirektoratet har foreslått å legge ned det nasjonale prosjektet Psykisk Helse i Skolen og videreføre dette arbeidet gjennom de Regionale Barne- og Ungdomspsykiatriske sentra (R-BUP). I Stortingets spørretime onsdag 9.mars vil Bent Høie, leder for Stortingets Helse – og omsorgskomite, stille Helseminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen spørsmål om hva årsaken er til at Psykisk Helse i Skolen ikke videreføres som permanent ordning.

Dreamstime 6961872 size large
4. apr 2011 Mental Helse

Hvordan er tilbudene innen det psykiske helsefeltet lokalt?

Mental Helse er en organisasjon som har som mål å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsearbeidet. Som landsdekkende organisasjon har vi en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over det psykiske helsearbeidet i hele landet. I den forbindelse har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle lokallagene og fylkeslagene som skal kartlegge tilbudene til det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Img 6312 size large
29. mar 2011 Mental Helse

Vil jobbe for en god fremtid for mennesker som sliter psykisk

-Likeverd, åpenhet og respekt er Mental Helses verdier, og mitt inntrykk er at de holdes høyt. Disse skal vi leve etter og dette skal vi bli målt på, sa Bjørn Lydersen, som hadde sin første dag på jobben som generalsekretær for Mental Helse mandag.

Moete paulsrudutvalg size large
29. mar 2011 Mental Helse

Lovutvalg om tvang i samtale med Mental Helse

I slutten av mai skal lovutvalget som utreder regler om tvang innen psykisk helsevern legge frem sin rapport etter ett års arbeid. I den oppsummerende fasen ønsket lovutvalgets leder, advokat Kari Paulsrud å møte Mental Helse for å få større kjennskap til organisasjonens argumentasjon for å fjerne lov om psykisk helsevern.

2 trond aarre size large
29. mar 2011 Mental Helse

Poliklinikk uten ventetid

Fra 1. februar tilbyr Nordfjord psykiatrisenter polikliniske tjenester uten ventetid. Alle pasienter med henvisning får time innen 24 timer. – Vi er strålende fornøyd. Nå håper jeg resten av landet følger etter, sier Solfrid Lillebø i Mental Helse Sogn & Fjordane.

Anneg kluderud size large
29. mar 2011 Mental Helse

50 tiltak for bedre psykisk helse

-Vi er glade for mange av anbefalingene i den nye rapporten til Folkehelseinstituttet, særlig de primærforebyggende tiltakene. Disse er helt i tråd med Mental Helses sosialpolitiske handlingsprogram for de neste årene, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Bly5 j lindgren size large
29. mar 2011 Mental Helse

Bjørn Lydersen

-Jeg gleder meg til å komme tilbake på psykisk helsefeltet, sier Bjørn Lydersen, som nylig takket ja til jobben som generalsekretær i Mental Helse. Lydersen jobbet i 2008-09 i et vikariat som generalsekretær i Rådet for psykisk helse og driver nå sin egen virksomhet.

Venn1 stor size large
29. mar 2011 Mental Helse

På kurs for ungdom om psykisk helse

Etterspørselen etter Mental Helses undervisningsprogram venn1 er så stor at medarbeiderstaben må økes, sier prosjektleder Rune Helland. Det arrangeres derfor en ny skoleringssamling for ungdomskontakter 4-6 februar i Oslo.

Anne gogsundfr size large
29. mar 2011 Mental Helse

God dialog i Paulsrudutvalget

En god dialog, men høy temperatur og ulik argumentasjon preget høringsmøte i Oslo om lovning rundt tvang. -Nå trenger vi innspill fra dere for å konkludere, sa Kari Paulsrud, leder av lovutvalget som på oppdrag av regjeringen skal vurdere ulike sider ved lovverket på nytt. Lovutvalgets forslag til lovendring skal være ferdig 30. mai i år.

Alle beskjaert kan brukes size large
29. mar 2011 Mental Helse

Telemarksbenken hos Mental Helse

Mental Helse er avhengig av politikere for å ha et økonomisk grunnlag å drive organisasjonen på. Men politikere er også avhengige av erfaringskompetansen som Mental Helse har for å gjøre de gode politiske valg.

Margareth langebro size large
29. mar 2011 Mental Helse

Ønsker samarbeid

- Rapporten er alvorlig, og vi har en stor jobb foran oss. Vi trenger innspill fra brukerne for å bli bedre, sier kommunikasjonssjef Margareth Langebro i Helse Fonna.