25. okt 2018 Psykobloggen

Alternative tips

Kan du tenke deg frisk?

Fullsizeoutput e9d size large

Særlig fra alternativmiljøet har det kommet mange råd, tips og triks om hvordan man kan tenke seg frisk. Det påstås at ens «negative energi» kan forårsake sykdommer, og at din tankekraft kan være en effektiv medisin. Når det fremstilles slik kan de aller fleste føle seg truffet. En av mange eksempler hvor det ikke passer seg å hevde dette er til mennesker som har en kreftdiagnose:

Et menneske som har fått en kreftdiagnose eller annen sykdom, skal ikke holdes ansvarlig for hvordan sykdommen utvikler seg basert på tankene og følelsene sine. Å si at du kan gjøre deg selv frisk hvis du bare tenker rett, kan føre til at man klandrer seg selv for egen sykdom eller føler skyld for at man ikke har blitt frisk.

Selv om tankemønstre og følelsesliv kan påvirke vår fysiske helse, er det ikke alene skyld i sykdom. Et positivt tankemønster kan ha gevinst, med tanke på å lære seg til og håndtere sykdommen på best mulig måte, forbedre sin livskvalitet ved å tenke seg sterk og være en støttespiller for seg selv i de ulike utfordringene man eventuelt møter på med en endret helsetilstand.

Kjenner du noen, eller er du selv en av de som har blitt nødt til å hente frem ekstra styrke for å komme deg gjennom hverdagen, så husk på at det er lov å være nedenfor. Det er lov å føle på det som er vanskelig. Det er normalt å føle tristhet, angst, frustrasjon og andre følelser når man blir syk. En forventing om at man skal være «positiv» til alle døgnets tider er ikke realistisk. Det kan føre til mer stress, og at man ikke snakker åpent om hvordan man har det til andre. Heller enn å lette byrden kan det legge flere steiner til den. Vi må la det være rom for ekte følelser.

Malin Rysstad og Mats Liland

Flere innlegg fra Malin Rysstad og Mats Liland

Relaterte saker