3. jul 2018 Psykobloggen

Baksnakk

Det er en forskjell på sunn og usunn snakk.

Fullsizeoutput d97 size large

Når vi er sammen med andre kan det fort bli samtaler om noen som ikke er til stede, og det har fort for å utvikle seg til baksnakking. Det sladres og blir fortalt historier som det ikke er garanti for at er sanne. Det er jo kjent at når et ord går igjennom mange ledd, så blir det noe helt annet enn hva det startet med. Når vi henger oss på «praten om andre» står vi alle i fare for å spre rykter på ett eller annet tidspunkt. Usanne rykter, negativ prat og sladder kan være skadelig for både oss selv og andre, så hvorfor er det likevel så mange som tar del i det? 

Den som hører på baksnakking har like mye del i det som den som baksnakker. Du har et valg! Du kan sette en stopp for samtaler som handler om andre. Hvis det ikke er noen ører som lytter, så vil det ikke være en iver for den andre å fortelle. Det er ikke alltid like lett å være den som sier i fra om at man ikke ønsker «å høre på dette», spesielt ikke hvis man sitter en hel gjeng sammen. Jeg håper likevel at du som leser dette velger å trosse ubehaget ved å si i fra!

Det er en forskjell på sunn og usunn snakk, for vi skal selvfølgelig få lufte våre tanker og følelser over situasjoner, men da skal fokus være på løsninger. Hvis det er en klar fordel av å snakke, snakker man. Still spørsmål om personen har en hensikt med å fortelle? Vi mennesker tenker, tror og mistenker ofte. Det hjelper oss ikke å fortelle dette til andre, da må man ta det opp med vedkommende det gjelder, for å søke etter svaret der. Vi må snakke med hverandre- ikke om hverandre, med mindre det er fremsnakk!

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali

Relaterte saker