6. des 2017 Psykobloggen

Best i alt

Prestasjonspresset er skremmende.

Fullsizeoutput b62 size large

Prestasjonspresset er skremmende. Kravene er skjerpet. Du skal gjøre det bra på skolen. Du skal følge skjønnhetsidealene. Du skal ha en veltrent og stram kropp. Det holder ikke å ha en fritidsaktivitet du finner glede i, for du skal være best i det du gjør. 

En høy andel ungdom har psykiske helseplager, og det er urovekkende at dette øker. På ungdomsskolen er 3 av 10 elever «ganske mye» eller «veldig mye» plaget av tanker om at «alt er et slit» eller «bekymrer seg for mye om ting». På videregående er det nærmere halvparten. Et varseltegn på at vi må snu fokuset for barn og unge.

På skolen er det et stort faglig press og fokus på karakterer, når det er så viktig for elevenes motivasjon at det legges til rette for mestring, medbestemmelse og at de drives av en indre lyst til å lære og utvikle seg. Elever legger ofte urimelig høyt press på seg selv og konkurrerer om hvem som er flinkest.

Foreldre har ikke sjelden høye ambisjoner på barnas vegne. Sterkt opptatt av prestasjoner. Det kan skape uro og stress hjemme. De unge trenger en frisone der hjernen kan koble av og batteriene lades. Et sted der verken de eller noen andre forventer noe av dem. Der «å være» er godt nok.

En annen kilde til stress er kroppspress og skjønnhetsidealer. Mange ungdommer er misfornøyde med utseende sitt. De sammenligner seg med bilder i sosiale medier, og føler de ikke holder mål. Sosiale medier gjør dem både «synlige» og at de kan få brutale tilbakemeldinger.

Det ekstreme presset ungdom står ovenfor fra alle kanter gjør at mange blir syke av det. Jo mer skolepress, jo mer depressive symptomer. Jo mer misfornøyd med egen kropp, jo mer depressive symptomer. Jo, mer stress og belastning på flere arenaer, jo mer psykiske helseplager. 

Ungdommer vokser opp med forestillingen om at de kan bli hva de vil og best i alt, hvis de bare jobber hardt nok for det. De utsettes for urealistiske og uoppnåelige forventninger. Det er ikke rart at mange ender opp med å føle seg mislykket når de ikke lever opp til dem. Enhver person kan ikke være flinkest i alt. Det er mange ting som spiller inn, også faktorer utenfor vår kontroll. Det er umulig å skulle mestre på alle områdene samtidig. Å gjøre sitt beste er mer enn godt. Det skal vi fortelle barn, unge og oss selv.

Malin Rysstad og Mats Liland

Flere innlegg fra Malin Rysstad og Mats Liland

Relaterte saker