2. okt 2019 Psykobloggen

Dette er intensiv dynamisk korttidsterapi

2854 20190930110433764208

Intensiv dynamisk korttidsterapi (forkortes til ISTDP på engelsk) er en aktiv metode der terapeuten og klienten samarbeider tett om å utforske hva som er vanskelig her og nå i klientens liv.

I ISTDP er det fokus på at symptomer oppstår som resultat av hvordan vi håndterer konfliktfulle og angstskapende følelser i nære relasjoner.

Forklaringsmodell

Som en psykodynamisk terapimetode tar man utgangspunkt i at våre relasjoner fra oppveksten, og hvordan vi lærte å håndtere dem, gjenspiller seg i våre nye relasjoner.

Mange kan ha hatt barndomserfaringer der man ble straffet, utsatt for aggresjon, latterliggjørelse, avvisning, eller neglisjering når man har uttrykket følelser som sinne, glede, tristhet eller sårbarhet. Etter
hvert begynner vi å behandle oss selv som vi ble behandlet og kritiserer og neglisjerer oss selv

Slik lærer mange gjennom disse vonde erfaringene at visse følelser er:

 • Farlige.
 • Uakseptable.
 • Motsetningfulle.
 • Uønskede.
 • Og vekker skyld, skam, smerte og angst i nære relasjoner.

For å beskytte oss selv eller de vi er glad i utvikler vi dermed ulike strategier som er mer eller mindre hensiktsmessige.

Disse strategiene regulerer angst, og undertrykker følelser og skaper avstand i relasjoner. Noe som fungerer på kort sikt, og i barndommen, men ikke på lang sikt i voksen alder hvis det blir for rigid. Det har en «pris» i form av symptomer og vanskelige relasjoner.

Til tross for at oppveksten er sentral i forklaringsmodellen er det viktig å vite at det ikke betyr at man nødvendigvis bare trenger å fokusere på fortiden i ISTDP.

Ofte utforsker man hva som skjer her og nå i møte med terapeuten eller i andre viktige relasjoner.

Fokus i timen

Enkelt oppsummert vil man i møte med terapeuten få hjelp til å:

 1. Identifisere og utfordre uhensiktsmessige strategier (forsvar).
 2. Identifisere forsvarenes «pris»: Dvs. sammenhengen med symptomer.
  a) Identifisere og utvide toleransevinduet.
  b) Regulere angst når nødvendig.
 3. Komme i kontakt med bevisste og ubevisste konfliktfulle følelser.
 4. Når forsvarene er identifisert, utfordret, og angsten er regulert begynner klienten å bli klar for å komme i kontakt med konfliktfulle følelser.

Disse må så kjennes kroppslig og bearbeides slik at man kan få nye positive erfaringer med følelsene. Når de ubevisste følelsene er bearbeidet vil de ikke vekke like mye angst og vi trenger ikke å bruke de symptomskapende
forsvarene lenger.

Ofte skjer denne bearbeidelsen i sammenheng med nære relasjoner i nåtid og fortid.

Utbytte fra ISTDP-terapi

ISTDP kan være til hjelp for:

 • Å redusere symptomer.
 • Jobbe med motivasjon og motstand i terapi.
 • Lære å regulere egen angst.
 • Identifisere og endre egne uhensiktsmessige strategier.
 • Gi økt innsikt.
 • Økt selvmedfølelse.
 • Gi tilgang til energi og mening.
 • Muliggjøre mer intime relasjoner.

Hvem kan denne metoden være til hjelp for?

Dette er en metode som kan være til hjelp for ulike vansker som blant annet:

 • Mangel på energi/overskudd og motivasjon.
 • Man har mistet gleden og mening i ting som tidligere gav det.
 • Man unngår ting og isolerer seg.
 • Kjenner mye uro/stress/angst.
 • Bekymrer seg og grubler mye.
 • Man har lavt selvbilde/selvfølelse/dårlig selvtillit/skam.
 • Har vansker med nærhet/intimitet.
 • Klarer ikke å stå opp for seg selv og egne behov.
 • Har vansker med å kontrollere sinnet sitt.

ISTDP kan også være til hjelp for behandling av medisinsk uforklarlige symptom som:

 • Ulike mage- og tarmproblem som kvalme, diaré, luft, smerter o.l.
 • Migrene.
 • Svimmelhet.
 • Plutselig dårlig syn eller tinnitus.
 • Vansker med å tenke klart eller sammenhengende.

Alle disse kan være ulike symptom på at man er utenfor toleransevinduet sitt og undertrykker overveldende konfliktfulle følelser.

Forskning viser at denne metoden kan være til hjelp for mange ulike diagnoser som:

 • Depresjon.
 • Diverse angstlidelser.
 • Traumer.
 • Relasjonelle vansker .
 • Personlighetsforstyrrelser.

Er du usikker på hvilken behandlingsmetode som passer deg? Ta kontakt med Onlinepsykologene her.

Bjornarhaara cv portrait 02

Bjørnar Haara

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, driver med forskning tilknyttet UiB og Modum Bad, og jobber som privatpraktiserende psykolog for Onlinepsykologene – en videobasert lavterskel online terapitjeneste som kan hjelpe folk uansett hvor de er og bor til fleksible tider uten ventetider. Bjørnar skriver også en del i Onlinepsykologenes fagblogg. Han er særlig opptatt av menneskeliggjøring og ikke sykeliggjøring av psykiske utfordringer samtidig som det fortsatt tas på alvor. Følelser, forsvarsmekanismer, angstregulering, toleransevinduet, selvmedfølelse, mindfulness, eksistensialisme, kritisk samfunnsperspektiv, tilknytning og nære relasjoner er andre sentrale tema i Bjørnars artikler og møte med klienter.

Flere innlegg fra Bjørnar Haara

Relaterte saker