27. mar 2015 Psykobloggen

En viktig vaksine

Bent Høie: Det finnes en vaksine som beskytter mot en rekke sykdommer. Den gir ingen bivirkninger og er grundig utprøvd. Fellesskap, heter den.  

Hoeie foto size large

Av Bent Høie

Kan du huske da du var barn og ingen ville være sammen med deg? Ensomheten klorte seg fast i brystet som et svart dyr med spisse klør og gjorde det vanskelig å puste.

Kan du huske da det snudde? Først hørte du lyden av ringeklokka og deretter mor rope at noen spurte om du ville komme ut og leke. Det svarte dyret slapp taket og pilte av gårde mens du trakk pusten og løp mot ytterdøra og den som sto og ventet. På deg.

Da du løp ut døra den gangen fikk du mer enn frisk luft og mosjon. Du ble deltaker i et fellesskap som var med på å gi deg bedre helse – både fysisk og psykisk. Du ble deltaker i et fellesskap som var med på å hindre at du falt fra på skolen. Som var med på å gjøre deg sterkere i møte med utfordringer senere i livet.

Fellesskap er en vaksine som beskytter mot mangt og mye.

Skal vi tro forskerne er det å være ensom like skadelig som å røyke femten sigaretter om dagen. Ensomhet er en stor folkehelseutfordring. Derfor er dette et tema som hører naturlig hjemme i stortingsmeldingen om folkehelse som jeg legger fram i dag.

Det er særlig unge og eldre som er ensomme. En av ti ungdommer sier at de mangler fortrolige venner. Blant dem over 80 år oppgir omtrent tre av ti at de er ensomme. Det innebærer ikke bare at de går glipp av gleden ved å være sammen med andre. De går også glipp av helsegevinsten ved å være en del av et fellesskap.

Vi vil styrke innsatsen for å forebygge ensomhet. Det er ikke noe vi først og fremst kan gjøre i helsetjenesten. Ensomhet må forebygges utenfor legekontorene og sykehuskorridorene.

Derfor vil regjeringen øke støtten til de frivillige organisasjonenes innsats på dette området – spesielt den som omhandler de yngste og de eldste. Tilskuddsordninger rettet mot barn og unge skal styrkes for å gi alle barn mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet. Vi vil også støtte aktiviteter rettet mot eldre, som gågrupper og besøksvenner.

Flere departementer ønsker nå å samarbeide med de frivillige organisasjonene om en satsing for å informere mer om tilbudene de har og for å engasjere flere i arbeidet.

Mange organisasjoner gjør allerede en viktig innsats i å forebygge ensomhet. Røde Kors har besøksvenner og driver nettverksarbeid. Turistforeningen og andre friluftslivsorganisasjoner har en rekke aktiviteter for dem som liker både korte og lange turer.

Takket være frivillige over hele landet møtes mennesker i alle aldre med et felles engasjement eller en felles interesse. Vi ønsker mer av dette!

Vi har ulike behov. Derfor er det viktig med en mangfoldig frivillig sektor.

Noen vil spille sjakk med én. Andre vil spille fotball med mange.

Det fine er at vaksinen virker uansett.

Bent Høie er Helseminister og stortingsrepresentant fra Rogaland siden 2000. Tidligere leder av Rogaland Unge Høyre.