8. apr 2015 Psykobloggen

Et jenteliv med Asperger

Helene Larsen: Det sosiale handicappet – å prøve å passe inn i et verdensbilde. 

Larsen foto size large

Av Helene Larsen

Legen kommer inn i rommet, bak ryggen min. Han går rundt meg og titter frem. Hei Helene! – Vi kjenner hverandre fra Aker sykehus. Det gjør vi. Jeg sier: – Du har fått lengre hår. Ja, det var riktig. Og det er det jeg sitter igjen med. Lengre hår og mer skjeggvekst. Jeg vet at han kan tysk selv om det er syv lange år siden han snakket tysk foran meg, jeg husker ordlyden. Medisinendringer i samtalen og annet er nesten borte. Han har lengre hår.

Skjønner du tegningen, som bare består av detaljer. Detaljer som velter meg. Jeg går tilbake. Jeg er to år. En snill bror leker med meg i sofaen. Han peker bak meg og sier, pass deg, der er det en rev. Jeg snur meg og ser reven. Det er en rødrev. Jeg kan tegne den til deg i dag. Jeg hylgråter og løper til mamma på kjøkkenet.

Kjøleskapet er også rødt, men en annen nyanse. Når vi kommer til stua igjen, har jeg en storebror som smiler. Reven har gått sin vei. Hadde jeg hatt en psykolog, ville den kanskje sagt barneschizofreni. 28 år senere får jeg diagnosen Asperger syndrom. Velkommen til reisen min, som har gått via akuttpsykiatrisk, somatisk med sonde, sikkerhetspsykiatrisk og generelt tvangsbehandling all over.

Å ha Aspergers syndrom, er et usynlig handicap, og mange jenter blir ikke oppdaget. Før det er for sent, kanskje? Jeg ble ikke fanget opp som barn og ble mobbeoffer. Jeg slet med det sosiale, men lærte å smile. Jeg ble kalt Gliset fordi jeg kunne smile sånn. Som voksen, er det vanskeligere å omgås verden. For det er så mye smalltalk! Jeg tråkker stadig i baret. Hva skal man snakke om?

Jeg er ikke som andre på min alder. Jeg pleier å si at jeg er 3 år og 90 år. Det er som om jeg har opplevd så mye som en 90-åring på gamlehjem, men er 3 år i følelsene mine. Jeg er mye redd. Angst har jeg vært diagnostisert med, og borderline og anoreksi, kronisk selvskading og suicidalitet og depresjoner. Alt henger sammen.  Henger sammen med å ikke skjønne virkeligheten jeg tilhører. Jeg vil lære flere om Asperger syndrom. Dette er bare første kapittel.

Helene Larsen er skribent, pasient, ufør og tidligere journaliststudent. Erfaring med psykiatri fra innsiden og ønsker å opplyse om Asperger syndrom. Hun har også egen blogg:  aspergerinformator.com