3. mai 2018 Psykobloggen

Forbilder

Er jeg alene om å være bekymret for våre fremtidige generasjoner?

Fullsizeoutput d2a size large

Helt ned i tolv års alderen finner du jenter som allerede har begynt å planlegge at konfirmasjonspengene sine skal gå til plastisk kirurgi den dagen de fyller atten år. 

Det hjelper ikke hva mamma eller pappa sier, når forbildene er de vi finner på sosiale medier. Dessverre er flere av forbildene for unge i dag med på å bidra til økt fokus på utseende, økt forbruk av behandlinger og ikke minst økt selvopptatthet. Jeg skal ikke bare være negativ, for til tross for mye overfladisk, så fremmes det mye bra innimellom også, hos enkelte av dem.

Hva hver og en velger å gjøre med utseende sitt forteller oss ikke hvordan det mennesket er som person. Selv om det du ser foran deg nesten bare er plastikk, så betyr det ikke at personen ikke skal bli hørt og tatt på alvor. Flere av bloggerne har mange gode meninger, og ting de engasjerer seg i. Det vil vi ha opp og fram. Det jeg blir trist av er at det de fleste signaliserer er et overfladisk fokus. Er det virkelig dette de ønsker at våre barn skal vokse opp til? 

Det er skremmende at mange bloggere fraskriver seg ansvaret for at flere unge velger å operere seg eller gjøre andre endringer knyttet til kropp og utseende. Ingen skal ta skyld for andres valg, men jeg tenker at når man velger å være en offentlig person med sin påvirkningskraft, er det viktig å være sitt ansvar bevisst. Vi er alle klar over at det er et ekstremt kroppspress, og kropp er for veldig mange et sårt tema. I ung alder er man gjerne lettere påvirkelig, derfor må vi tenke igjennom hvilke signaler vi sender ut. Når kjente profiler åpenlyst deler om plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger bidrar de til å spre falske forhåpninger om at det er veien til lykke.

Jeg har vært der selv. På den evige jakten etter å bli fornøyd med meg selv. Jeg lot det gå så langt at jeg la meg under kniven når jeg fylte atten. Ble jeg «lykkelig?» Nei. Hadde jeg bare den gang forstått at en solid selvfølelse og det å akseptere seg selv ikke er noe som kan kjøpes for penger. Og at tankene man har i tenårene forandrer seg. Da hadde jeg sluppet å utsette meg for risiko, bruke krefter, tid og penger på et nytt inngrep, med ønske om å ta bort det jeg for noen år ønsket å ta inn. Med andre ord, jeg hadde vært spart for mye. 

Når det er sagt, så er jeg den som alltid setter ned foten og sier at: alle må få ta sine egne valg. Så lenge man tar valg for enn selv som ikke skader andre, så har vi ingenting med å skulle legge oss opp i hverandres. Jeg mener bestemt at disse kjente profilene, med sin påvirkningskraft har en plikt og et ansvar for den gale retningen normaliseringen av plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger har tatt de siste årene. Det er på tide at «tilhengerne» begynner å forstå alvoret av de holdningene og verdiene de sender ut i samfunnet vårt. Det er alt for mange som blir for opptatt av å jage etter «det perfekte», at de glemmer hva som egentlig er av betydning i livet. Fokuset vårt burde være ut på verden, ikke innover på oss selv.

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali

Relaterte saker