20. des 2019 Psykobloggen

Hva ser du etter?

Har du tenkt på at du får øye på det du ser etter?

Colourbox11710072

Hvis du leter etter problemer, finner du garantert problemer. Bevisst eller ubevisst, velger du å legge merke til omgivelsene dine. Du kan ikke kontrollere tankene som kommer til deg, men du kan velge hvilke tanker du ønsker å gripe fatt i og dyrke. Det du retter oppmerksomheten mot, og det du utelater, påvirker hvordan du opplever livet.

Dine tanker har ingen verdi hvis du ikke vanner dem. Vurderingen du gjør på hva som er viktig eller ikke viktig i omgivelsene dine, påvirker tilstanden din til enhver tid. Når du fokuserer på det som gir deg glede, og på det som du kan være takknemlig over, vil det bidra til å gjøre noe positivt med din tilstand og din holdning til her og nå.

Vi må minne oss om at det vi fokuserer på påvirker hvordan vi har det.

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali

Relaterte saker