21. okt 2019 Psykobloggen

Inkluderende arbeidsliv hos Stilhuset

Stilhuset

HVEM ER VI?

Stilhuset er et foretak som ble stiftet av meg selv, Steffen Chrisander Bønsnes i samarbeid med investorer i starten av 2019. Etter 10 måneder med planlegging, tilrettelegging, og flere ansettelser senere, ble nettbutikken lansert i august 2019. Vi ønsker å kunne tilby elegant og smakfullt grafisk kunst til norske hjem, med motiver fra hele verden som reflekterer dagens trendbilde. Vi selger rammer, plakater, og bilder. Samtidig vil vi kunne tilby eksklusive postere til en rimelig pris, men som bærer preg av høy kvalitet fordi vi trykker på fotopapir. Vår visjon er å benytte oss av lokale trykkerier og samarbeidspartnere, og er stolte av at alle våre produkter er lokalt produsert. Vi sikter mot å ha Norges største utvalg av plakater og bilderammer i løpet av året 2020.

STILHUSET ER EN INKLUDERENDE ARBEIDSPLASS

Vi ønsker å bygge et fundament for arbeidssøkere som står uten jobb, og individer som generelt har falt utenfor samfunnet på grunn av psykiske eller fysiske utfordringer. Dette er vårt verdigrunnlag, vi ønsker å være en arbeidsplass som tilrettelegger for mennesker med problemer av forskjellig karakterer. Samfunnet er i konstant utvikling, og evolusjonen går dessverre ikke like raskt, det er kanskje ikke så rart at menneskehjernen ikke klarer å tilpasse seg det store presset og høye stressnivået som stadig øker.

UROVEKKENDE STATISTIKKER RUNDT PSYKISK HELSE

Vi ser en hårreisende negativ trend i unge som sliter og pådrar seg psykiske lidelser. NRK meldte i 2018 om en rapport fra Folkehelseinstituttet som viser at andelen kvinner mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år.

Andre statistikker som bør være tankevekkere er at omkring syv prosent av barn i førskole- og grunnskolealder i Norge har symptomer forenlige med en psykisk lidelse, og rundt fem prosent av barn og ungdom i alderen 0–17 år hvert år behandles i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). (Kilde: Rapport fra Folkehelseinstituttet, «Forekomst av psykisk helse i Norge»)

Omtrent alle målinger viser at antall unge som har fått arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd uten å først å ha forsøkt seg i arbeidslivet stiger betraktelig. Tidligere har det vært vanligere at ytelsene ble kombinert med arbeid, aktivitet eller utdanning. I 2008 var det i underkant av 29 000 personer i alderen 18-29 år som mottok AAP eller uføretrygd. I 2017 var dette antallet betydelig høyere, og utgjorde rundt 44 000 personer (SSB).

HVORFOR ER DETUTROLIG VIKTIG MED IA-BEDRIFTER?

Det er meget tøft for mennesker som allerede har droppet ut av videregående skole, og med store tomrom i CV`n, å komme seg ut i arbeid. Blant de få som tør å satse på en uutdannet og uerfaren person i 20-årene er callsentere med provisjonsbasert lønn, hvor man er nødt til å prestere på aller høyeste nivå for å lykkes. Av egen erfaring kan jeg si at det å gå over fra en ustrukturert hverdag, uten noe særlig rutiner, til en fulltidsjobb er mer destruktivt enn positivt. For min del vedvarte det ett år, før jeg igjen fikk et tilbakeslag som satte meg enda lenger tilbake.

Det sitter så mange talentfulle, beleste, selvlærte mennesker der hjemme, på ulike stønader fra NAV. De har ressursene og kapasiteten til å jobbe over 100%, dersom dette blir tilrettelagt for dem. Det er ikke spesielt kult å møte bekjente fra ungdomsskolen og måtte svare på spørsmålet «hva jobber du med om dagen?». Bare det å møte bekjente i det hele tatt i en slik type situasjon kan øke den sosiale angsten.

Jeg kjenner personlig folk som har vanskeligheter for å dra på butikken, fordi de er redde for å møte på bekjente og måtte slå av en «small talk». De føler seg utelatt av samfunnet, selv om de er minst like ressurssterke som alle kaffedrikkere, som svarer på mailer fra 09.00 til 16:00. La oss ta for oss gamere, som kan sitte oppe i 15 timer å forbedre egenskapene sine innen spillet de engasjerer seg i. Hva om vi fikk de til å bruke 5 av dem på å gjøre lette analyser, eller lære seg programmer som photoshop, adobe illustrator, eller å kode html, python eller javascript?

HVORDAN STILHUSET TILRETTELEGGER I PRAKSIS

Vi aksepterer at våre ansatte har dårlige dager, eller ikke alltid er kapable til å jobbe 100%. Derfor har de fleksible arbeidsvilkår, og de har muligheten til å jobbe hjemmefra. Vi har et ressurssterkt styre, med aksjonærer som har vært i forretningslivet i mange år.

Vi anser Stilhuset.no som en skole og en arbeidsplass, for vi ønsker at mennesker skal føle tilhørighet. Det å mestre komplekse programmer som Photoshop kan være ekstremt vanskelig, eller veldig simpelt. Alt avhenger av kravene til oppgaven man skal utføre, og jeg liker personlig å finne oppgaver som er akkurat utfordrende nok til å skape en følelse av mestring, men ikke så utfordrende at man blir sittende igjen å føle seg ubrukelig.

Derfor tilrettelegger vi opplæringen i vedkommendes tempo. I løpet av mine 10 måneder som daglig leder i Stilhuset, har jeg sett mennesker blomstre som aldri før. Mennesker som hadde mistet troen på seg selv går nå ut å eksponerer seg, de har en brennende lidenskap for det de gjør, og de mestrer noe nytt hver dag. Det er en personlig utvikling jeg aldri før har vært vitne til. Dette inkluderer også meg selv, som har vært en utstøtt «naver» uten kompetanse til å lande en eneste jobb.

Jeg hadde ikke engang selvtillit til å dra i intervjuer, og slet med en agorafobi som ikke fikk meg ut av huset. Jeg vil minne dere på alle som er i en lignende situasjon, og trenger en hjelpende hånd. Det er så mange dyktige mennesker der ute. De kan sitte på prestisjeskoler, være håndplukket av de største selskapene i verden, eller hjemme på gutterommet. Plukk dem opp, gi dem troen på seg selv, og vær en inkluderende arbeidsplass.

70694783 10157412028676411 8916403963931131904 o

Steffen Bønsnes

Steffen Bønsnes er stifter og daglig leder av designevirksomheten Stilhuset AS. De tilbyr elegant og smakfullt design til norske hjem. Stilhuset er bygget på det fundamentet at vi er en inkluderende arbeidsplass, og vi ønsker å hjelpe personer med ulike utfordringer og nedsatt arbeidskapasitet ut i arbeidslivet. Besøk Stilhuset her.

Relaterte saker