26. mar 2015 Psykobloggen

Kampen for LAR-pasientene er igang!

Siri Getz Sollie: Vi står foran et viktig arbeid på vegne av tusenvis av mennesker i LAR. Det er nå kampen starter.

Solli foto size large

Av Siri Getz Sollie

Responsen etter NRK Brennpunkt-programmet som skildret mitt liv i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) har vært massiv. Det er viktig å vise frem hvordan vi har det, og med 7000 mennesker i LAR er kampen for deres rettigheter ekstremt viktig. Men det er nå jobben begynner. I dag begynner jeg på min livs største oppgave, som kontaktperson for brukerorganisasjonen  LAR-Nett Norge (LNN).

De neste ukene skal jeg lese cirka 30 journaler. Alle fra LAR Midt i Trondheim. Mens jeg leser skal jeg anføre bemerkninger, og skrive referat fra hver enkelt journal. Med henvisning til de punktene der det kan ha forekommet feilbehandling, uverdig behandling, brudd på pasientrettigheter. Eller utskriving av LAR-tilbudet med en nedtrapping av medikamenter som kan ha påført pasienten store lidelser i form av abstinenser og lignende.

Jeg skal se etter om pasienter er blitt «behandlet» etter de nasjonale retningslinjene på en god og trygg måte, deretter skal referatene gå videre til Pasientombudet som vurderer dem videre inn i systemet; Pasientskadenemda, eller videre til advokat. Da er vi endelig virkelig i gang, i et team. Om cirka to uker møter jeg representanter fra de største brukerorganisasjonenene i Norge, for å diskutere også det nasjonale omfanget av klager på behandling i LAR, i tillegg til alle de klagene som fortsetter å komme i forbindelse med LAR Midt i Trondheim.

Vi trenger midler til egenandelene på 1800 kroner som mange i denne pasientgruppe ikke har, og i tillegg trenger vi forskudd på fri rettshjelp. Alle som kjenner ordningen med fri rettshjelp, vet at det bare er noen få timer klienten får innvilget. Og siden dette ikke er nok timeantall til en så krevende saksgjennomgang som dette innebærer, trenger vi en pott med midler øremerket til advokatutgifter, der deler ev beløpet vil bli tilbakebetalt.

Kanskje kan vi få til en ordning der vi kan betale en fullmektig til å lese de mange, mange sakene som allerede er mottatt, og alle de vi tenker oss er på vei inn. Så kommer alle de sakene der pasienten ikke lenger lever.

Vi står foran et arbeid jeg i dag ikke ser hele omfanget av, og derfor ikke kan si mere om enn det jeg allerede har gjort. Jeg ser frem til å møte og samarbeide med mine kollegaer i brukerorganisasjonene  Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), proLAR, MARBORG og LAR-Nett Norge (LNN) i Oslo om dette viktige arbeidet.

Siri Getz Sollie er tidligere rusavhengig som i mange år har kjempet for LAR-pasientenes rettigheter. Jobber for LAR-Nett Norge og har sin egen blogg